Jan Thranes tegneblog

Blog

Læring – det er noget vi gør sammen

It – ipads, PC-ere, Mac-computere – indgår i skolehverdagen. Hvordan kan vi bruge it som en del af undervisningen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Corona-karantænen og hjemmeundervisningen åbnede øjnene op for de muligheder og begrænsninger digitaliseringen af vores samfund og vores skole afstedkommer. Nogle er startet i skolen igen og flere vil snart gøre det samme. Fælles for dem er, at de har savnet deres skole og glæder sig til igen af være en del af fællesskabet – med de begrænsninger i forhold til afstand og hygiejne det for tiden fører med sig.

Kernen i skolen en den menneskelige faktor – mødet med hinanden og undervisningen. For både børn og voksne. Eleverne har deres sociale liv og deres kammerater her. Det samme gælder for os lærere. En ting er at undervise og være sammen med eleverne, noget andet er oplevelsen af et kollegialt fællesskab – vi gør det her sammen. Vi holder skole sammen.

Her på fagbladet Folkeskolens hjemmeside har det også aktiveret en diskussion – en mere generel debat om de digitale læremidler i skolen. Det er sundt med et vågent og gerne et kritisk blik på den udvikling, der præger folkeskolen. Det er derfor vi har en læreruddannelse med os i bagagen – vi er vant til, at både politiske og økonomiske interesser presser på med nye idéer af varieret kvalitet. https://www.folkeskolen.dk/1841895/skolelukninger-og-det-digitale-beredskab - 1842092

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

Lærerens faglige og sociale kompetencer er og bliver den enkeltstående faktor, der er helt afgørende for, at undervisningen lykkes i det fælles og fysiske læringsrum (håber at alle elever snart kan komme i skole igen). Det gælder også i forbindelse med at inddrage it i undervisningen fx forlagenes fagportaler (og at tilpasse materialet til sin egen praksis), og det gælder mht. brug af digitale værktøjer i undervisningen.

Jeg er læreruddannet 2009-2013 med linjefag i matematik (aldersspecialisering 1.-6. klasse), billedkunst og kristendomskundskab/religion. It var på læreruddannelsen en integreret del af hverdagen og i dele af det faglige pensum. Jeg var selv så heldig at være i undervisningspraktik dels hos en matematiklærer med flair for at inddrage et geometri-program (Geogebra) i indskolingen dels på en skolen med en særlig ”virtuel og æstetisk profil”.

Det er desuden min erfaring, at eleverne lærer bedst, når læreren er præcis med rammesætningen af undervisningen, og de får lov til at prøve sig frem – at eksperimentere sig til en tilegnelse af stoffet herunder også de digitale værktøjer. I et samspil med hinanden. Tegningen øverst illustrerer dette. Selvfølgelig vil eleverne helst have hver sin egen computer/i-pad, men – som illustrationen også viser – det kan faktisk være en fordel at lade dem samarbejde to elever ved én computer/i-pad (*).

På læreruddannelsen beskæftigede vi os i sin tid med forskellige lærings-teorier bl.a. "konstruktivisme". ”I forhold til undervisning er pointen, at den lærende selv skal være aktiv for at læring finder sted”.

Konstruktivisme – en teoretisk (og praktisk) tilgang til læring – Blivklog

I indskolingen kan jeg anbefale ”Geogebra” og Excel-regneark i matematikundervisningen.

I Fælles Mål for Matematik står der vedr. hjælpemidler og mål efter 3.kl. : ”Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger.” https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20-%20Matematik.pdf

I  billedkunst kan man bruge fx Tux Paint. Det indeholder nogle sjove lyde, når man bruger redskaberne, hvilket kan forstyrre de andre elever. Derfor er det min anbefaling, at man skruer ned for lyden eller slår den helt fra.

Det er en god idé at lade eleverne frit prøve sig frem med de forskellige værktøjer. Efterfølgende kan tilegnelsen og kreativiteten skærpes ved at stille bundne opgaver fx at tegne et hus. Tux Paint præsentationsvideo nedenfor.

På mellemtrinnet og i udskolingen kan Puppet Pals til i-pad være relevant – fx kan eleverne få til opgave at fortælle en historie om et bestemt emne eller fx at skulle vise hvordan man regner en matematikopgave. Efterfølgende kan eleverne rokere rundt i klassen og præsentere deres kreationer/animationer for hinanden – også her er det en god idé, at eleverne arbejder parvis.

Søg selv på YouTube for at se eksempler på Puppet Pals.

Har du erfaringer med andre it-programmer med relevans for undervisningen i folkeskolen – så del dem gerne i en kommentar nedenfor.

It og digitale læremidler er blot en del af undervisningen i skolen. Sammen med ”analoge” læremidler – bøger, håndskrift, konkrete materialer (fx centicubes i indskolingen i arbejdet med plus og minus i  matematik) – udgør de en samlet vifte af læringstilgange. Hertil kommer inddragelse af fysiske aktiviteter – fx tælling af trappetrin på de helt tidlige klassetrin.

(*) Note. I forlængelse af det med at arbejde parvis med it kan jeg tilføje, at det gør jeg selv også privat, når jeg har mulighed for det. At sidde sammen og nørde med fx et billedbehandlingsprogram giver ofte ny indsigt og nogle bedre fotos – end hvis jeg skulle sidde og arrigt diskutere med mig mens jeg kæmper for at få ”lortet” til at fungere.

https://www.youtube.com/watch?v=2UNz_VdUTHo