Jan Thranes tegneblog

Blog

Ny skole i min baghave – del 4.

”Og her er lidt råt” – kommunal helhedsplan for bydelen inkl. video-reportage

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med udsigt til en stadig tom byggegrund følger vi, der bor i nærområdet, med spænding udviklingen – ikke bare i forhold til den kommende nye skole men for hele kvarteret. Området – Nordøstamager – er nemlig en vigtig del af udbygningen af København.

Der har været/er flere udfordringer forbundet med etableringen af den nye skole og opførelsen af nye boliger i området.

Da der blev lavet nye skoledistrikter i forbindelse med etableringen af den nye skole, blev de nye elever på den kommende ”Skolen I Nordøstamager” midlertidigt indskrevet på en lokal folkeskole. Skolen på Amagerbro har således være venlig at lægge lokaler til indtil de nye skolebygninger står klar. Det har de nye forældrene dog ikke været entydigt begejstrede for. Skolen på Amagerbro har i en længere årrække haft særlige udfordringer, kæmpet med et dårligt ry og er ved at være på højkant efter at have været pålagt en kommunal handleplan. ”Da der blev lagt nye skoledistrikter for at fordele børnene på en ny Nordøstamager-skole, var flere forældre bekymrede over, at deres børn skulle gå her, indtil den nye skole står færdig. Og det var ikke just smigrende ord, der fløj over Facebook i dén forbindelse”(*).

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

En anden udfordring omhandlede kommunens ønske om at udvikle bydelen med bl.a. opførelse af nye boliger. Det kunne umiddelbart lyde sympatisk. Problemet var bare, at det i første omgang så ud til at kunne risikere at ske på bekostning af de rekreative områder og flere lokale små virksomheder, som må flytte. I videoen nedenfor fortæller de om deres bekymringer. Videoen giver også et fantastisk visuelt indblik i området. Som en studerende udtrykker det: ”Det er mega fedt at bo på Amager – fordi det ligger tæt på stranden og tæt på byen. Og her er lidt råt”(**).

Kommuneplanen var i høring i efteråret 2019, og på baggrund af de kritiske høringssvar har kommunen efterfølgende ændret planen således, at både de rekreative områder og de lokale erhvervsdrivende bliver tilgodeset.

En tredje udfordring er, at selvom befolkningsgrundlaget gennem især det seneste årti er ændret markant, så bærer kvarteret stadig i nogen grad præg af fortiden som ”arbejderkvarter” samt af en stor diversitet i befolkningssammensætningen. Det betyder bl.a. at andelen af tosprogede elever er relativ stor i hvert tilfælde på Skolen på Amagerbro. Desuden har en del såkaldte ressourcestærke forældre valgt et privat alternativ til områdets folkeskoler – der er ikke mindre end fem privatskoler i nærheden samt yderligere et par stykker på det nærliggende Christianshavn.

Generelt er udviklingen nu vendt ikke bare på Amager men for hele København. I et 10 års jubilæumsinterview udtalte overborgmester Frank Jensen til Amagerbladet den 2.1.2020: ”Nogle af de perler, der står og funkler mest for mig, er den københavnske folkeskole, hvor vi har indskudt 10 milliarder, og udviklingen med lave karakterer og flugt til privatskoler er vendt til det positive” (***).

Nye tilflyttere, nye boliger, nye tider og nye krav – udfordringerne er mange. Området her i Nordøstamager er helt fantastisk – jeg er selv tilflytter fra provinsen og var så heldig at komme hertil før boligpriserne gik helt amok J

Selvom dette blogindlæg/denne blogserie handler om forhold fra mit eget nærområde, kan problematikkerne langt hen ad vejen generaliseres til andre steder i landet, hvor man skal håndtere en befolkningstilvækst/ et stigende børnetal. I andre egne af landet kæmper man for at bevare den lokale skole, når folk fraflytter for at rykke ind til de store byer.

(*) Kilde:

https://minby.dk/2017/06/27/skolen-paa-amagerbro-fri-af-faglig-handleplan/  Skolen på Amagerbro fri af faglig handleplan - minby

(**) ”Visioner for Nordøstamager” af Københavns Kommune:

https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/

(***) Kilde: Amagerbladet torsdag d. 2.1.2020. https://www.e-pages.dk/nmamagerbladet/631/

Tidligere indlæg i denne serie ( i del 3 kan man se arkitekternes visualisering af det nye skolebyggeri ):

https://www.folkeskolen.dk/654445/jeg-skal-have-en-helt-nye-skole-som-nabo--naesten

https://www.folkeskolen.dk/655800/ny-skole-i-min-baghave-del-1

https://www.folkeskolen.dk/656496/ny-skole-i-min-baghave-del-2

https://www.folkeskolen.dk/815904/ny-skole-i-min-baghave-del-3

Nordøstamager - et område med særlige kvaliteter - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=wmzhW6btWwY