Blog

Manden med hammeren og den danske folkeskole

Undervisningsminister Mattias Tesfaye kom, så, smadrede eller reddede folkeskolen?

Publiceret Senest opdateret

Regeringen ved undervisningsminister Mattias Tesfaye har offentliggjort sit skoleudspil. 

Inden den endelige vedtagelse skal udspillet behandles af Folketingets partier, hvilket vel åbner op for mulige ændringer?

Selvom udspillet indeholder 35 punkter og derved er ret omfattende, så foretrækker regeringen at kalde det et udspil fremfor en reform. Måske fordi det med reform klinger for meget af 2013-14, og vi ved alle, hvor galt dét gik.

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

Udspillet skal adressere nogle af de problemer, folkeskolen står med – især er der fokus på den gruppe af elever, som ikke trives i en boglig skole. Men fremfor at gøre noget specifikt og målrettet for netop denne gruppe, så skal alle – i bedste socialdemokratisk stil – have den samme medicin.

Hvad med i stedet at de bogligt mindede elever blev så fagligt stærke som muligt og de praktiskanlagte fik muligheden for at udfolde netop deres potentiale – men hver for sig?

Tidligere kommentarer her på Folkeskolen.dk fra en pensioneret viceskoleinspektør– Vagn Madsen – har malerisk beskrevet ”det undervisningsnedbrydende sammenroede klassemiljø” (1), der opstod i kølvandet af afskaffelsen af realskolen og indførelsen af det vi i dag kalder enhedsskolen. 

Siden er mangfoldigheden i klasserummet kun ”blomstret” yderligere qua inklusionen af stadig flere og flere udsatte, udad-reagerende og diagnosticerede (udredte eller ej) børn.

Tidligere var folkeskolen delt fra og med 7. klasse dels i realskolen og dels i en almen linje fra og med 7. til 9./10. klasse. De boglige for sig (dem der vil videre på gymnasiet) og de mere praktiskanlagte for sig (dem der vil have en erhvervsuddannelse).

”Tesfaye vil også gøre noget for de fagligt stærkeste: Skal have bedre muligheder "for at folde deres talenter ud" (link til kilde)

Hmmm …

Hvorfor ikke tage konsekvensen af undervisningsministerens tanker og udspil og genindføre realskolen og en delt folkeskole baseret på elevernes evner (boglige – praktiske) og fremtidsplaner ( gymnasium – erhvervsuddannelse )? Samt et tredje spor – en udvidelse af specialskoletilbuddene?

 

(1) Citat fra Vagn Madsen er hentet fra en kommentar til denne artikel: https://www.folkeskolen.dk/arbejdsliv-dannelse-didaktik/hvad-er-paedagogisk-laererfaglig-autoritet/1928090

Powered by Labrador CMS