Jan Thranes tegneblog

Blog

Den andens perspektiv – om konfliktmægling

Hvordan løser man konflikter mellem eleverne i skolen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Få nogle år siden sad jeg på lærerværelse og snakkede med en gæst, som skulle hente en bekendt. Hæng mig ikke op på detaljer, men jeg tror gæsten var pædagog på en anden skole. Hvordan vi kom ind på emnet, husker jeg heller ikke – og hun gav mig nogle gode tips i forhold til at mægle i konflikter mellem elever.

Jeg brugte efterfølgende hendes tips til at lave en slags skabelon for konfliktmægling blandt elever i skolen.

Det er stort set aldrig muligt at isolere et samvær med en eller to elever i længere tid i skolen. Det lykkedes mig dog at presse en konfliktmægling ind i et frikvarter eller under den understøttende undervisning, når de øvrige elever var selvkørende og/eller under opsyn af en kollega.

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

Jeg har gengivet mæglingsmetoden nedenfor – den tager udgangspunkt i mit arbejde som lærer i indskolingen.

Hvorfor kommer jeg nu til at tænke på konfliktmægling i skolens hverdag her midt i vinterferien? Netop derfor – jeg har fri!

På hjemmefronten har vi – to voksne – ladet regnen sile ned udenfor, puttet os med dyner, kager, kaffe og en rejse igennem serien ”Forestillinger” på dr.tv.

”Per Flys 'Forestillinger' udspiller sig over 6 uger og handler om 6 menneskers oplevelser af kærligheden og relationerne - og om at blive hele mennesker.”

https://www.dr.dk/presse/dr1-praesenterer-flys-forestillinger

Vi følger 6 menneskers helt forskellige oplevelser af virkeligheden – gengivet ved at vi ser historien gennem 6 forskellige menneskers øjne. Man får derved et uddybende kendskab til den enkeltes perspektiv og oplevelse af den samme ”virkelighed”.

Jeg skriver ”virkelighed” fordi jeg tænker på om en sådan overhovedet findes?

Findes der en objektiv fælles virkelighed eller er oplevelsen altid subjektiv? Måske man kan tale om et både-og? Byd gerne ind med din refleksion i en kommentar nedenfor.

Under alle omstændigheder er det en god idé lige at høre begges versioner i en konflikt mellem to elever.

https://www.dr.dk/drtv/serie/forestillinger_294532

"KONFLIKT-MÆGLING – Børns uoverensstemmelser

Situation 1: et barn i frikvarteret (eller i timen) kontakter læreren fordi barnet (A) er ked af en episode med en eller flere andre elever (B). Situation 2: Læreren oplever gentagne konflikter i timerne mellem 2 eller flere elever – proceduren nedenfor er den samme.

Som gårdvagt er det muligt at finde en bænk eller trappe til konflikt-mægling og samtidig at være tilstede mht. opsyn med alle børnene.

Fremgangsmåde:

Kun et barn siger noget af gangen og man må ikke sige noget mens den anden taler, og før man får lov

1. Den forurettede (A) udtrykker sin klage.  2. Den anklagede (B) forklarer sin handling (Normalt bliver B bedt om her at sige undskyld og sagen afsluttes (en floskel))

3. Samtale om de to udsagn – er de sande? Er der misforståelser? 4. Vil I gerne blive gode venner/klassekammerater igen? 5. Hvis Ja: Kan I finde ud af at lege sammen resten af dagen? snak med dem begge om noget de kunne tænke sig at lege/lave sammen.

6a. Hvis nej: hvis den ene part, typisk den anklagede (B), ikke ønsker at lege sammen med den anden (A), skal denne (B) forlade mæglingen og må ikke genere (A) men lade denne være.

6b. Mægleren (den voksne) snakker med (A) om handlingsmuligheder: Hvem vil du så lege med? Hvad vi du lege/lave? Kommer der ikke nogle handlingsforslag fra (A) så tilbyder mægleren/gårdvagten, at (A) kan være sammen med vedkommende i frikvarteret og se om der skulle dukke nogen op, som (A) pludselig får lyst til at lege med .."