Blog

Folkeskolereform i støbeskeen

Skal man udfordringerne i folkeskolen til livs, skal lærerne tale åbent og offentligt om de problemer, de oplever.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolereformen anno 2013 som Mette Frederiksen også stod i spidsen for synes snart at høre en svunden tid til. 

Lærernes øgede arbejdsbyrde – som reformen bl.a. medførte – hænger dog stadig ved og vil sikkert også gøre det fremover.

Alligevel kridter Mette Frederiksen nu banen op til de kommende forhandlinger med folketingets partier om en ny folkeskolereform ved at sætte netop læreren – lærerens rolle ­– lærerens autoritet – i centrum.

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

Hvad er hovedelementerne i regeringens kommende udspil? 

I sin åbningstale løftede Mette Frederiksen sløret for, hvilken overvejelser hun gerne ser får hovedprioritet. 

Intet er afgjort, og der skal forhandles en endelig reform på plads i løbet af 2023/24. Det endelige skoleudspil fra regeringen præsenteres overfor folketinget i næste uge.

Jeg vil kort fremhæve noget af det, som Mette Frederiksen var inde på i sin åbningstale.

  • Alle de mange faglige mål og højtragende formuleringer skal væk ud fra devisen ”hver gang der findes ti mål, skal kun et overleve.”.
  • Elever med udfordringer i dansk og matematik skal undervises i mindre hold.
  • Aula – ugeplaner og forældrekontakt fylder for meget.
  • Lærerens autoritet skal genskabes og støttes.

Umiddelbart ser jeg disse mangler:

  • Hvad med inklusionen?
  • Hvad med specialtilbud?

Opfordring til lærerkolleger – ind i debatten

Jeg kender til et par skoler, hvor ledelsen beder de ansatte om at have fokus på ”Den gode fortælling” for netop deres skole. 

Skal man udfordringerne i folkeskolen til livs mener jeg, at man skal – har pligt til – at tale åbent og højt om problemerne, som de er – både internt på skolerne men også offentligt fx her på Folkeskolen.dk. 

Det vil give skolepolitikerne på Christiansborg mulighed for at få indsigt i de problemer, de skal søge at adressere med en ny skolereform.