Jan Thranes tegneblog

Blog

Regn den ud – på flere måder del 4

Regnemetoder til Addition samt lidt om brug af lærebøger.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nogle lærere laver deres egne undervisningsmaterialer – andre bruger et lærebogssystem.

Bent Lindhard, lektor på Professionshøjskoen Absalon skriver her om lærebogens rolle i matematikundervisningen. https://www.folkeskolen.dk/688741/laereboeger-i-matematik-selvfoelgelig

Josefine Jack Eiby fra bloggen ”Læring i det 21. Århundrede” giver her 8 grunde til, at hun IKKE bruger en fælles matematikbog i sine 1. og 2. Klasser. https://www.folkeskolen.dk/654793/8-grunde-til-ikke-at-have-en-matematikbog

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

Selv følger jeg et lærebogssystem og supplerer med særlige input, når der er behov. Lærebogen har den fordel, at der er taget højde for de faglige krav og mål samt at den sikrer, at man kommer godt rundt om alle emner.

I denne blogserie, ”Regn den ud – på flere måder” har jeg valgt at fokusere på ét af de centrale emner i matematikundervisningen, nemlig de fire regnearter og nogle af de regnemetoder – regneopstillinger/algoritmer – der er relevante i den forbindelse.

I tidligere tiders matematikundervisning gennemgik læreren typisk den samme regnemetode for sine elever, som den han/hun selv havde lært i skolen. I dag foldes emnet yderligere ud og i de fleste lærebogssystemer gennemgås flere regnemåder.

Jeg har selv de sidste år været matematiklærer koncentreret om især 1.klasse – her er der fokus på talforståelse og i forhold til addition og subtraktion brugen af konkrete materialer. Som den nørdede matematiklærer jeg er, søger jeg også at holde mig opdateret i forhold til matematik på andre niveauer. I den forbindelse stødte jeg forleden på Pernille Pinds instruktionsvideoer i forhold til de fire regnearter. Metoder til addition kan ses i videoen nedenfor.

Del gerne dine egne erfaringer med at arbejde med regnemetoder i forbindelse med addition i en kommentar under dette indlæg. Har du input til en anden eller flere af de fire regnearter, så skriv det venligst under det pågældende emne efterhånden som det/de bliver lagt op på bloggen. Kronologi nedenfor.

Indtil videre er følgende indlæg udgivet og planlagt i denne serie:

Del 1 – introduktion (link nedenfor)

Del 2 – om en undersøgende og problemorienteret tilgang i matematikundervisningen (link nedenfor)

Del 3 – om de generelle betragtninger i forhold til tidens matematikundervisning (link nedenfor)

Del 4 – dette indlæg om Addition samt lidt om brug af lærebøger

Under forberedelse:

Subtraktion – på flere måder

Multiplikation – på flere måder

Division – på flere måder

Appendiks – lidt om hvorfor matematik er det næststørste fag i skolen kun overgået i timeantal af dansk.

Tidligere indlæg i denne serie:

https://www.folkeskolen.dk/1857692/regn-den-ud--paa-flere-maader-del-1

https://www.folkeskolen.dk/1857762/regn-den-ud--paa-flere-maader-del-2

https://www.folkeskolen.dk/1858037/regn-den-ud--paa-flere-maader-del-3

https://www.youtube.com/watch?v=OMAmxKHg4Q4