Jan Thranes tegneblog

Blog

Regn den ud – på flere måder del 2

En undersøgende og problemorienteret tilgang i matematikundervisningen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg blev færdiguddannet som matematiklærer med aldersspecialisering 1. – 6. klasse i 2013. Jeg har siden været beskæftiget primært i indskolingen dog med en enkelt afhopper til en 4. klasse. Og lad mig starte med netop denne 4. klasse.

For at matematik ikke blot opleves som noget, der er i matematikbogen, er det vigtigt at lave aktiviteter, som også knytter matematikken til elevernes egen verden. For samtidig at få ro og samling på tropperne, når eleverne kom styrtende ind fra frikvarteret, startede jeg undervisningen med Math News. Ca. 15 minutter med introduktion til dagens stof og opgaver samt og ikke mindst: Relevante FÆLLES gennemgang på tavlen med inddragelse af eleverne. Fx tog jeg i et forløb om brøker udgangspunkt i elevernes mobiltelefoner.

Vi er 24 elever og fordelingen af de forskellige mobiltelefon-mærker ser sådan ud (beklager at brøker ikke kan skrives pænere i dette tekstbehandlings-system):

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

I-phone 12/24, Samsung 6/24, Nokia 5/24, Huawai 1/24.

Ved at lægge brøkerne sammen ses at alle elever 24/24 har en mobiltelefon.

Ved selv at inddrage relevante emner, tilgange og materialer kan man som matematiklærer supplere matematikbogen netop hvor der måtte være behov.

Jeg elsker simpelthen matematiklærebøger særligt i indskolingen – de er kreative og indeholder mange illustrationer fx i lærebogssystemet MULTI er der nogle gennemgående typer i forbindelse med præsentationerne og forklaringerne til de forskellige opgaver. Jeg har snakket med mine elever om hvad de hedder. Vi kunne ikke blive enige og siden har de blot heddet Drengen og Pigen.

Valg, indkøb og opgradering af skolens lærebogssystemer er for mit vedkommende noget, der er sket uafhængigt af og før mine ansættelser, men skulle det stå til mig kunne valget meget vel lande på dette: MATLAB.

MATLAB – Matematiklaboratoriet – er et relativt nyt lærerbogssystem. Det er i øvrigt lavet af nogle af mine ”gamle” undervisere på læreruddannelsen. Elevbøgerne er ikke så kreative og farvestrålende som i de øvrige lærerbogssystemer – til gengæld er de overskuelige og lette at afkode. Og så bygger MATLAB netop på en undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken.

https://www.folkeskolen.dk/592218/matematiklaboratoriet-paa-foerste-raekke

https://gyldendal-uddannelse.dk/systemer-og-serier/matlab-indskoling-1244

Note: Illustrationen øverst er lavet af undertegnede ved at udsætte forsiden af en elevbog i MATLAB systemet for lidt kreativt kolorit.

Del 1 i denne serie:

https://www.folkeskolen.dk/1857692/regn-den-ud--paa-flere-maader-del-1