Jan Thranes tegneblog

Blog

MAT-kat og verdens (måske) bedste matematiklærebog

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ude på det gamle DPU – i dag en afdeling af AU – i Emdrup ved København er der stort set mennesketomt i sommerferien. Til gengæld er alle bøgerne hjemme i det tilhørende bibliotek. Hylderne bugner med gammelt og nyt materiale meter efter meter, og min begejstring stiger efterhånden som jeg nærmer mig afdelingen for lærebøger i grundskolen. Jeg har retning mod matematik – finder jeg det, som jeg søger?

Verdens (måske) bedste matematiklærebogssystem

Jeg har med stor interesse fulgt Connie Nielsens blog (se link nederst) lige fra starten. Mest for at følge hverdagen i hendes 2. klasse senere 3. klasse, men også – først med forbehold, siden med tilbageholdt åndedrag og nu med positiv forventning – hendes og Elisabeth Tangs arbejde med et helt nyt matematiklærebogssystem til indskolingen, ABACUS. Tro mig: Jeg er særdeles godt inde i tingene og kender både de fleste matematiklærebøger og i flere tilfælde også forfatterne bag – jeg er svær at imponere. Min første tanke var da også, nåja igen nogle som forsøger sig på et presset bogmarked og sikkert bare med endnu en ny flot – fancy – indpakning. Så vandt ABACUS guld på den store bogmesse i Frankfurt i 2012. Det var pokkers tænkte jeg – det må jeg se nærmere på ved lejlighed!

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

Jeg drejer ned af gangen, og uden tøven går jeg direkte efter forfatterne, men jeg finder ikke ABACUS på en af de mange hylder med matematik bøger. Jeg har heldigvis taget en annonce med fra tidsskriftet MATEMATIK, som omtaler det, og opsøger en bibliotekar. Jo, jo – det skulle være her. Og det er her – det står endda først for i alfabetet under A, ABACUS! Både basisbøger, arbejdshæfter og lærervejledninger er her.

Nogle finder en kæreste, andre bliver ramt af the summertime blues – denne sommer blev jeg forelsket i og opslugt af ABACUS. Et mere trygt, farverigt og pålideligt bekendtskab skal man lede længe efter – ikke mindst når det drejer sig om matematiklærebøger. Jeg er imponeret. Der er ganske enkelt tale om et fremragende materiale som distancerer sig langt fra alle de seneste års mange påfund, som bærer mere præg af at skulle imponere forlæggere og andre voksne end at være i øjenhøjde med børn i matematiktimerne i indskolingen.

Det er tydeligt, at ABACUS er lavet af kompetente folk med erfaring i at undervise i matematik og med en særlig viden om og indsigt i måder, hvorved børn agerer i verden og i forhold til matematik som en del af denne. Der er fokus på aktiviteter, undervisning og læring, der sætter matematikkompetencer og emner i spil – ved at prioritere sproglighed og bevægelse – ved at udfordre børns forskellige læringsstile og intelligenser – ved at vægte leg, socialt sammenspil og samarbejde – samt ved at det relaterer sig til virkeligheden, som børn oplever den både konkret og i gennem fantasi (fantasi er for børn ofte en ligeså konkret virkelighed som den ”rigtige” virkelighed!).

I udtalelsen i forbindelse med guldmedaljen i Frankfurt fremgår det, at der er lagt vægt på sammenhængen mellem tegning, foto og få ord. At materialet er børnevenligt ved, at børnene kan se og forstå, at matematik har noget med deres liv og hverdag at gøre. Jeg er helt enig, og med hensyn til de mange illustrationer er der her tale om noget af det flotteste og mest kompetente, jeg nogensinde har set. Ikke mindst de mange myldretegninger – som vi fagfolk kalder dem – hvor eleverne kan gå på opdagelse, undersøge, finde, kategorisere og udregne noget med matematik eller noget andet vigtigt.

I min øjne er der tale om verdens bedste matematiklærebogssystem! Men nu kender jeg i virkeligheden kun de danske, så det er måske lige pompøst nok. Ofte har jeg tænkt på, hvilke bøger bruger de mon i Finland – nogen, derude, som ved noget? Og hvad med ”den hollandske skole”, RME, Realistic Mathematics  Education?

Fra uglen Abacus til MAT-kat

I ABACUS lærebøgerne indgår uglen Abacus som en gennemgående figur, der anlægger forskellige vinkler på diverse opslag og emner. Den eksisterer også som en hånddukke. Uanset hvilken repræsentation der er tale om, er det et vigtigt pædagogisk hjælpemiddel – i mine øjne en genistreg! I lærervejledningen er der følgende beskrivelse: ”Erfaring viser, at generte eller ordfattige elever ofte her lettere ved at formulere sig eller blot at sige noget, når det sker gennem en hånddukke. Lærer og elever kan tale igennem uglen for derved at fremme, at de udvikler sprog om matematik. I fælles aktiviteter er Abacus den ekstra ”person”, der deltager i samtalerne, når eleverne fx træner tal og begreber. Uglen kan være klog og svare på svære spørgsmål, eller den kan spille doven og dum”.

Således inspireret af bøger og ugle – men med en nøgtern viden om, at jeg i min hverdag efter sommerferien måtte forholde mig til de forhåndenværende materialer og de mere eller mindre håbløse lærebøger – lod jeg det bundfælde i mit sind og valgte at se tiden an med åbent sind. Selvom skolen ikke har de pågældende materialer, så står det jo een frit for at tage de mange gode idéer til sig og inkludere dem på sin egen måde i undervisningen.

Jeg har netop præsenteret to 2. klasser for min egen variation af uglen Abacus: Den nørdede matematik kat, MAT-kat. Som tegner faldt det mig let at udvikle en figur, som eleverne straks kunne tegne og gøre til sin egen. Den blev et hit med det samme, og allerede gangen efter efterspurgte de den: Skal vi lave MAT-kat? Og ja, men ingen MAT-kat uden matematik. Den første MAT-kat opgave lød: Hvor mange ti-er venner findes der? Som ny matematiklærer i to forskellige 2 klasser havde jeg bemærket, at dette ikke var et helt nemt emne for mange. Med røde kinder, overraskende arbejdsro og fokus var alle pludselig i gang med at tegne MAT-kat og skrive ti-er vennerne ind omkring den. Og det varede da heller ikke længe før snakken gik om, hvorvidt både fx 8+2 og 2+8 var gyldige svar. Det er min erfaring, at for mange af de pågældende elever, hvoraf de fleste skal tælle på fingrene for at finde en ti-er ven, så er regnestykket forskelligt, hvorvidt de skal finde ti-er ven til 2 eller til 8. Så begge svar skal med. ”Så er der jo vildt mange!” udbrød flere, og inden længe kom en elev hen til mig med den sejeste og mest nørdede MAT-kat, som kun et barn i 2. klasse kan kreere den, hvor 5+5=10 var gengivet to gange med store flotte tal. Hvorfor har du lavet 5+5=10 to gange? Hvortil eleven med stor overbevisning lod mig forstå, at der var ikke tale om det samme stykke, idet han havde byttet om på fem-tallerne i de to stykker. Og det er da klart, at havde han skrevet dem med henholdsvis grøn og rød farve, ville det være tydeligt, at tallene var byttet om, og at der tilsyneladende var tale om to forskellige stykker. Hvorvidt man rent matematikfagligt kan eller vil godtage dette svar er underordnet det faktum, at med sin matematiske tænkning, argumentation og visuelle repræsentation så er eleven helt fremme i skoene. Jeg roste vedkommende – havde jeg forsøgt at prakke ham på, at den kun måtte tælle med én gang, er jeg ikke i tvivl om, at det ville havde prellet af på ham, og han i stedet ville havde pudset MAT-kat på mig!

Det er den risiko man løber, når tegninger og matematik bevæger sig fra gold, kedelig og verdensfjern syslen til lidenskabelig, nærværende og ægte (børne-) virkelighed!

Connie Nielsens blog:

http://www.folkeskolen.dk/blogs/fra-min-3-klasse/