Jan Thranes tegneblog

Blog

Linjefagsdækning – hvor svært kan det være (at forstå)?

Pia Allerslev (V) er skoleborgmester i København, Frank Jensen er overborgmester samme sted. Sidstnævnte har et helt ekstraordinært og stort engagement i fag-borgmesterens området – bl.a. er han kommet med en udmelding om, at uduelige skoleledere og dovne skolelærere ikke skal vide sig sikre i deres stillinger. Ja, hvis de nogensinde har kunnet det, så ok med mig med en skrap borgmester! Med hvad med at få adresseret problemerne med linjefagsdækningen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Før sommerferien hørte jeg om en nyuddannet lærer, som netop havde fået job i København med et skema, som vidner om en skole, der bestemt ikke er på forkant med folkeskolereformen: Hun skal undervise fire forskellige klasser i seks forskellige fag! Det er ekstremt, men langt fra det eneste eksempel på, at det synes noget uvirkeligt det med at eleverne fremover kun skal undervises af lærere, som er er uddannet – har linjefag – i de fag, de underviser i. Se blot diverse aktuelle stillingsopslag.

Nu er det vedtaget ved lov, at linjefagsdækningen skal gøre sig gældende all over og senest i 2020. Det er i mine øjne pinligt, at det skulle komme så vidt – hvorfor f****** har skolerne ikke klaret det selv for længst? Siden 90-erne har læreruddannelsen satset på faglærere og ikke enhedslærere. Slut med ”enhver idiot kan da undervise i folkeskolen” – nej, man skal være uddannet til det. Med de senest stramninger er der sket et yderligere fagligt løft ved at dansk og matematik er blevet aldersspecialiseret på læreruddannelsen – af indlysende grunde: Der er himmel til forskel på om man underviser i indskolingen eller i overbygningen.

http://www.folkeskolen.dk/505638/fagdidaktik-tak

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

Alligevel halter det med linjefagsdækningen. Mange lærere underviser i fag, de ikke er udannet i. Tjah, hvis de kan, så kan pædagoger vel også? Hvor er selvrespekten – for det faglige og for professionen?

Men nu kommer politikkerne skolen og lærere til undsætning med et lovmæssigt krav om et fagligt løft i ALLE fag ved at eleverne fremover kun skal undervises af lærere med linjefagskompetence i de fag, de underviser i. Og tak til politikkerne for det – og tak for løftet af læreruddannelsen!

Er der nogen, der nogensinde har hørt kritik af sygeplejerskernes faglighed? Måske, men næppe nogen der har oplevet en total nedgørelse af området. Der er stor respekt om sygeplejerskeuddannelsen – den har tyngde og er ekstrem krævende – og for erhvervet. De kan deres kram, de gør sig umage, de er fagligt specialiserede og helt ajour.

Hvorfor nyder skolelærere ikke samme anseelse?

Tjah … Nok så interessant er det for mig at se på, hvordan det kan blive bedre. Og lad det være sagt med det samme, det går ikke at fortsætte som hidtil, men det drejer sig om gennem handling at skabe respekt om sin profession og sine fag. En måde – og den ligger lige for – er at komme op på beatet mht. linjefagsdækningen!

Jeg vil gerne understrege, at ovenstående selvfølgelig er en generalisering, og der findes nogle lærere, som lykkes fint med de fag, som de ikke er uddannet i. Der er også (enkelte) skoler, der er på forkant med reformen, og hvor lærerne allerede nu kun underviser i deres linjefag. Respekt, hatten af for det – jeg kender personligt til et par af slagsen endda i københavnsområdet! Men der er altså også skoler og kolleger overfor hvem jeg krummer tæer. Jeg har gennem de seneste 5 år undervist i matematik, billedkunst (bk) og kristendomskundskab (kr) på flere skoler, siddet til møder og hørt på lidt af hvert – især står det rigtig grelt til i forhold til bk, kr og n/t. Pinligt!

Den nye læreruddannelse er baseret på 3 linjefag. 1. Linjefag SKAL være dansk eller matematik med aldersspecialisering. Mht. 2. og 3. linjefag er der frit valg for de studerende. Nu hvor man alligevel har fokus på regulering af optag såvel som indhold, hvorfor så ikke gå mere målrettet til værks ved at kræve, at 3. linjefag skal vælges blandt de fag, hvor der er stor mangel (fx kristendomskundskab, natur/teknik og historie) ?

Med hensyn til kristendomskundskab mener Hans Krab, at skurken i undervisningen er livsfilosofien – det er indlysende hvad (hvem) den virkelige skurk er:

http://www.folkeskolen.dk/549170/skurken-er-livsfilosofi-og-etik

Skolens kreative fag skal løftes og også forstås som de kerneområder, de er både i uddannelsessystemet og erhvervslivet:

http://www.folkeskolen.dk/505642/haardt-eller-bloedt

Lad det ikke gå det nye fag ”Håndværk og design” som med billedkunst:

http://www.folkeskolen.dk/522307/billedkunst--et-fag-i-eksistentiel-krise