Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Teknologier i spil i tyskundervisningen

7.a fra Thyborøn skole var på VIA Center for Undervisningsmidler i Herning tirsdag 6. dec.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Eleverne prøvede små robotter, lavede 3D print af egne tegnede figurer, arbejdede med små interviews i Green Screen – video - og printede egne tegninger og lavede tryk på T-shirts via vinylskærer. Eleverne havde lavet skabeloner og tegninger på forhånd og havde selv ideerne med.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

De så, hvordan teknologier åbnede nye veje for deres ideer - i flot samarbejde med de to konsulenter Peter og Peter i Herning. En super dag.

>> Se den første video

>>Se billeder fra besøget

En invitation til at medbringe en klasse

og afprøve teknologier i de det nye makerspace på Via Center for Undervisningsmidler i Herning blev anledningen til, at jeg den 6. december drog afsted fra Thyborøn skole til Herning sammen med min 7. klasse.

#Fil 5

Jeg har 7. klasse til tysk tre timer om ugen, og jeg havde egentlig allerede før sommerferien aftalt et skolesamarbejde med en græsk lærer, der også underviser samme aldersgruppe i tysk i Grækenland. Vi havde nøje aftalt, hvad vi skulle lave – blandt andet afprøve nogle teknologiske løsninger. Vi gik i gang her i god tid – men blev desværre brændt af i flere omgange. Vi havde jo aftalen i Herning, så jeg besluttede, at vi blot lavede noget selv, vi kunne afprøve.

Teknologi

Jeg synes det er vigtigt, at man i alle fag er åbne overfor forskellige teknologier i undervisningen – ikke mindst fordi denne opmærksomhed ’ruster’ eleverne både i deres uddannelse og senere arbejdsliv.

Det er fint, at eleverne opdager nye tilgange og løsninger på de problemstillinger, de støder på i deres projektarbejder. Makerspace er en flot mulighed for at afprøve teknologierne.

>>Hvad er makerspace

#Fil 4

I min optik er der to tilgange til teknologiers mysterier med eleverne.

  • Man fokuserer på teknologien og arbejder med øvelser for at blive fortrolig med den. Så kan man programmet og programmet bliver mål i sig selv for senere at kunne bruges i bredere sammenhæng. Det kan være hensigtsmæssigt til nogle forløb. Eksperten er her som regel læreren.
  • Man kan have en problemstilling/opgave og undersøge, hvordan forskellige teknologier kan løse opgaven – og derfor bliver relevante at sætte sig mere ind i. Men med den tilgang, skal være et stillads for eleverne i form af mulighed for ’eksperthjælp’, hvis de går i stå. Eksperten er også her som regel læreren.

Mit fag er sprog, og faget har ikke tiden til ’selv’ at træne eleverne i alle de forskellige teknologier, så jeg måtte vælge, hvad jeg i min teknologi-optik anså for relevante muligheder for tysk. Så det kom til at handle om en kombination af teamudvikling og sprogudvikling hos mine elever. Man kan ikke være ekspert på alle teknologier, men med et besøg på makerspace var her en oplagt mulighed for at bruge andre eksperter – ikke som kursusholdere med som projektudviklere sammen med os.

Det er klart, at med en tilgang 1 ville eleverne have kunnet arbejde langt mere selvstændigt. Nu blev der virkelig ’run’ på konsulenterne. Det viste sig så, at app’en Green Screen, der virkelig viste sig at rykkede ved sprogarbejdet, var rimelig nem at gå til for eleverne. Her blev eleverne ret hurtigt selvkørende.

Mål

Mit klare mål med besøget i makerspace var, at eleverne skulle blive bevidste om teknologiernes mange muligheder i forhold til deres eget arbejde. Jeg ville gerne bruge de to konsulenter som elevernes sparringspartnere og teknologi-opgave-løsere i en problembaseret tilgang. Det var de to konsulenter heldigvis helt med på, og de gjorde et fantastisk stykke arbejde med eleverne.

Eleverne

Eleverne havde på forhånd i teams lavet tyske teamnavne og tilhørende logos. De havde lavet små fortællinger om skolen i interviewform. Så mine udvalgte teknologier blev tegning af logo i til vinulscanner – til tryk til deres T-shirts, samme logo tegnet i Tinkercad og printet i 3D for de teams, der ønskede det. Tysk-tilgangen var App'en Green Schreen til optagelse og sammensætning af elevernes små tyske interviews.

#Fil 6

Desuden arbejder vi med tackk som portefølje.

Makerspace

Vi mødte op på makerspace og befandt os i tre sammenhængende projektrum med udstyr og ekspertise ved hånden og blev frisk mødt med ’Guten Morgen – Heute sollen wir hier mit Teknologi arbeiten’. Faktisk en fed start, selvom de to konsulenter blank indrømmede, at der gik grænsen for deres tysk. Men det gjorde det naturligt for eleverne at arbejde med deres tyske historier på stedet.

Flere af drengene havde glædet sig meget til at prøve at printe 3D ud fra tegninger i Tinkercad. Alle var meget optaget af alle de forskellige processerne, der var i spil og de fleste knoklede løs.

Jeg oplevede at mine elever, der ikke gad øve sig på deres tyske interviews tog filmscenerne om og om igen, fordi det ikke var godt  nok  - og de kunne selv høre, at deres tyske udtale blev bedre og bedre for hver gang. Jeg så hvor forsigtigt og nænsomt de alle var med pincetten for at få fjernet de rigtige dele fra deres print.. En pige hev sin makker i ærmet på et tidspunkt og sagde, at det var nu, de skulle bruge konsulenterne, for nu var der plads. Jeg havde nogle få, der som sædvane ikke fik lavetret meget, men jeg kunne så se på fotoserien fra dagen, at de alligevel fik lavet noget.

#Fil 2

Tysk

Hvad har jeg så specielt taget med hjem til min tyskundervisning? Jeg vidste godt Green Screen teknologien ville være eminent at bruge i sprogundervisningen. Problemet med de mange teknologier er jo ofte, at selvom de er attraktive, drukner de i alt det andet, vi også skal. Vi vil gerne bruge dem – men ikke lige nu for vi skal lige have sat os ind i programmet – og det udskydes…

Med vores besøg på makerspace er vi på en simpel og relevant måde kommet i gang uden den store tekniske, ’dræbende’ udredning først.. Eleverne har prøvet at lave film og synes ikke, det var vanskeligt. Vi er trådt ind i det univers nu, og vi ved, vi kan finde ud af det sammen. Vi er i gang, og nu har vi muligheden for at koncentrere os om udtrykket og indholdet i filmene og forfine optagelserne både sprogligt og udtryksmæssigt. Vi kan stille bygge det på, der bliver relevant for vores egne små tyske film i Green Screen.

#Fil 3

Det var selvfølgelig rigtigt sjovt og motiverende og lærerrigt for eleverne at kunne bruge en dag på selv at få lov til at producere. Det var også udelukkende positive evalueringer, jeg fik af eleverne efterfølgende.

Jeg kan kun rigtigt varmt anbefale andre også at gøre brug af tilbuddet om besøg i makerspace