Jan Thranes tegneblog

Blog

Tegneblog: Hvem bliver Anders Balles afløser?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ledelse har længe være folkeskolens akilleshæl. Når jeg skriver ledelse og ikke skolelederne, skyldes det to forhold. For det første ønsker jeg ikke at hænge en hel faggruppe ud, for det andet har moderne ledelse i min optik en flad struktur, der inkluderer flere led og derved et uddelegeret ansvar. Men det er klart, at i sidste ende er det skolelederens opgave og ansvar at sørge for, at skolen fungerer optimalt. Og gør den danske folkeskole det? Ifølge regeringen og det meste af oppositionen er der nærmest et akut behov for en skolereform igen.

De problemer som folkeskolen kæmper med – larm & uro, inklusion, faglighed, indeklima, arbejdsmiljø og mødekultur – er først og fremmest ledelsesmæssige og organisatoriske problemer. De har også det tilfælles, at de kan kun løses i fællesskab – men det forudsætter initiativ, mål og handling.

Jeg har siden 2009 fulgt læreruddannelsen, og mine erfaringer fra flere skoler i københavnsområdet bekræfter diagnosen – der er generelt tale om fra moderate til massive ledelsesproblemer. Mønsteret er ofte det, at man faktisk har spottet et givent problem, men det bliver ikke samlet op og får lov til bare at eskalere uden noget konsekvent indgreb, løsningsmål og handleplan. Det er med til at tegne billedet af den danske folkeskole præget af en laissez-faire kultur – af slaphed og ligegyldighed.

Jan Thranes tegneblog

Med afsæt i omtrent en menneskealder som bladtegner og sideløbende underviser på både kunstskoler, seminarier, erhvervsskoler og i folkeskolen, sætter Jan Thrane i denne blog sin skarpe og kærlige pen på folkeskoleområdet. Jan Thrane er uddannet folkeskolelærer med blandt andet matematik som linjefag.

Formanden for skolelederne Anders Balles fælles front med KL mod lærerne  – om at det er lærerne og deres arbejdstidsregler, der er årsag til alle problemerne og som forhindrer en positiv udvikling af skolen – gjorde at han og skolelederne undgik selv at komme i søgelyset. Det er slut nu – med Anders Balles udmeldinger kan skolelederne ikke længere gemme sig og fralægge sig ansvaret for tilstanden i den danske folkeskole. Det er  lykkedes Anders Balle både at sætte fokus på skolelederne og at sætte skolelederne i fokus. Aben har man hidtil kunne placere hos lærerne, fremover vil den entydigt kunne blive placeret hos skolelederen – dobbelt op.

Det er mit indtryk, at mange skoleledere faktisk ønsker at drive deres egen skole i fællesskab med personalet og i samklang med de faglige organisationer, og at de med Anders Balles ageren føler sig kørt ud ad et spor og pålagt et  ledelsessyn, som de ikke ønsker.

Denne tegneblog indgår i en serie, der alle har afsæt i det ”worst-case scenario”, der er opstået som konsekvens af, at de tre primære aktører – politikerne, skolelederne og lærerne – har tabt alt på gulvet ved ikke at kunne samtale, forhandle og indgå gensidige aftaler for hvordan den danske folkeskole skal indrettes, tilrettelægges og drives. Man har herved negligeret det empiriske faktum som kan aflæses af succesfulde skolesystemer i andre lande: Forudsætningen for at et lands fælles grundskole skal lykkes er, at det sker netop gennem samarbejde, inddragelse og respekt for alle aktører på området.

Tidligere publiceret i denne serie: ”Tegneblog: Hvem bliver Christine Antorinis afløser?”:

http://www.folkeskolen.dk/529601/tegneblog-hvem-bliver-christine-antorinis-afloeser