Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Afgangsprøver er med til at inspirere læreren

Der er i min optik ingen tvivl om, at det at føre op til en afgangsprøve er hårdt arbejde. Der er mange ting, som jeg som lærer skal sætte mig ind i. Heldigvis oplever jeg, at afgangsprøverne også giver en masse retur til mig.

Publiceret Senest opdateret

Afgangsprøver er tidskrævende - både for eleverne og for lærerne. Men det store arbejde skulle gerne lønne sig i sidste ende. For med i bagagen efter endte prøver skulle gerne ligge en masse ny inspiration til kommende skoleår.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Hver gang jeg er kommet retur fra en dag som enten lærer eller censor til en idrætsprøve, har jeg fået nye tanker til egen idrætsundervisning. Jeg har ofte (især som censor) stødt på nye måder at arbejde med aktiviteterne på i de forskellige indholdsområder. Jeg er desuden også blevet inspireret til at kaste mig ud i helt nye (og for mig ukendte) felter, som i den grad har været med til at forny mit indhold i undervisningen.

Mit didaktiske tankesæt udvides

Det er enormt givende at være faglærer, når eleverne er med til at puste til min praksis. Nye vinde giver ny luft, og det har for mig altid været inspirerende at se andre læreres tilgang. I min optik er det vigtigt at “komme ud” som lærer. De år jeg har været censor, har jeg altid fået noget med mig hjem. Alt fra øvelser til tilgange og arbejdsformer tager jeg til mig. Samtidig tvinges jeg også til konstant at revurdere mit faglige fundament, når jeg møder noget nyt. Mit didaktiske tankesæt udvides ved mødet mellem mit og anden professionel persons fundament. I det møde opstår forhåbentlig ny viden hos os begge.

Jeg glæder mig til endnu engang at blive inspireret af elever og lærere næste år, når idrætsprøven forhåbentlig igen bliver et muligt udtræksfag.