Gruppedannelse til idrætsprøven: Hvem skal lave grupperne?

Når du læser vejledning til folkeskolens prøve i idræt i 9. klasse, står der på side 7, at det er klassens elever, der selv skal danne grupperne til idrætsprøven (med lærerens facilitering og hjælp). Hvordan sikrer vi, at alle elever gennem vores vejledning både får en god proces og kommer i en gruppe frem mod prøven?

Publiceret Senest opdateret

Dannelse af grupper til prøver og eksamener kan være en barsk og kynisk oplevelse, for hvordan sikrer vi, at alle bliver en del af det fællesskab, det kræver, når alle skal finde en plads? 

I starten af marts måned begyndte jeg den indledende snak omkring dannelse af idrætsgrupper. Jeg lavede et ark, som hver enkelt elev udfyldte. Det indeholdt både ønsker, egen refleksion over indsats i idrætsfaget samt kompetencer i de enkelte indholdsområder. Ud fra klassens individuelle ønsker kom jeg med et forslag til grupper. Det gav anledning til nogle gode snakke efterfølgende om sammensætningen.

I min optik skal alle have en plads i en gruppe, men jeg er samtidig også fortaler for, at dem der brænder mest for faget og har vist det i løbet af de seneste år, skal have lov til at danne grupper sammen. Her tænker jeg ikke på kompetencer, men mere på engagement, vilje og lyst.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er at dele refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: 
trinehemmer@hotmail.com

Fælles drivkraft i gruppen 

I gruppearbejdet frem mod en idrætsprøve er det vigtigt med en fælles drivkraft. Er den enkelte for usammenhængende i gruppens generelle motivation samt ambitionsniveau, så kan processen køre i grøften ret tidligt. 

Derfor forsøger jeg at hjælpe frem mod homogene grupper, hvad angår arbejdsindsats og forventninger til rammen for det hele. 

Som sagt giver jeg mit bud på grupper ud fra individuelle ønsker, og jeg oplever, at eleverne er glade for, at jeg er med til at facilitere grupperne, så de slipper for den proces. 

Vigtigt at støtte eleverne i processen 

At sætte eleverne fuldkommen fri i processen for gruppedannelse er i mit perspektiv stærkt risikabelt. Alt for mange skæbner kan komme helt skævt fra start, og så skal der bruges lang tid på opsamling og ændring af grupper, der for andre allerede var låst og færdige. 

Lærerens ansvar ligger i et stærkt forarbejde og måske også et visuelt forlæg, som eleverne kan se sig selv i. Det står stadig eleverne frit for at forkaste rammen, hvilket de også oplyses. 

Vi skal bare sikre os, at alle lander på benene og får en god start i, hvad der nemt kan ende som i “Fluernes Herre”, hvis ikke vi er aktive i den indledende fase.