Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Idrætsundervisning - klasse eller årgangsvis?

Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med, at idrætsundervisningen bliver slået sammen med hele årgangen?

Publiceret Senest opdateret

På vores skole har den enkelte klasse idræt alene fra 0. - 2. klasse. Her råder klassen over skolens lille gymnastiksal.

Når eleverne så rykker op i 3. klasse, begynder hele årgangen at have idræt sammen. Det kan både have sine fordele og ulemper.

Fordele:

  • Der er en større mulighed for at differentiere i faget, når vi er flere lærere på.
  • Lærerne kan i fællesskab gøre brug af deres spidskompetencer, hvilket kan bidrage til en yderligere kvalificering af særlige områder af undervisningen.
  • Som lærer får jeg professionel mulighed for at se og deltage i en anden lærers undervisning, hvilket kan være inspirerende og udviklende.
  • Årgangen får lov til at være sammen på tværs. Det kan styrke en årgangs sociale og faglige trivsel og sætte elevers kompetencer i spil i forhold til hinanden fremadrettet.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Ulemper:

  • Nogle elever kan have svært ved at rumme en så stor forsamling på én gang.
  • Der kan til tider blive meget larm, når over 60 elever er samlet i én hal.
  • Der kan opstå større grupperinger af elever, som synes faget er udfordrende, og dermed kan denne gruppe yderligere styrke hinanden i vanskeligheden af faget ved, at gruppens størrelse vokser.

Når eleverne når 9. klasse, bliver de igen klasseopdelt, og får altså idrætsundervisningen sammen med egen klasse. Det giver den fordel at klassen logistisk bedre kan arrangere sig frem mod en evt. kommende idrætsundervisning. Altså er det i højere grad muligt at benytte redskaber og lokaler, når klassen ikke skal dele med en stor gruppe i samme tidsrum.

Hvordan er idrætsundervisningen fordelt ude på jeres skoler?