Nyuddannet lærer til leder: Du må ikke nedprioritere idrætsfaget, selvom det fremover ikke bliver et prøvefag

I sidste uge var jeg ude som beskikket censor i idræt. Det interessante ved at være ude som censor fire dage hvert år er, at jeg altid kommer retur med en eller anden form for inspiration eller refleksion omkring idrætsfaget. I år mødte jeg en ny lærer med en stor lyst til faget.

Publiceret Senest opdateret

Under censorfrokosten faldt snakken på idrætsfaget og dets store betydning - både for ens elever og for en selv. Jeg kunne tydeligt mærke en stor passion og lyst til faget fra denne lærer. Han var, ligesom mig, ærgerlig over at idræt ikke længere bliver en del af udtræksfagene efter næste skoleår, da han delte min holdning om fagets vigtige betydning for elevernes lyst til sundhed og bevægelse. 

Det var positivt at møde en lærer, som så en masse muligheder i faget i stedet for begrænsninger.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er at dele refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: 
trinehemmer@hotmail.com

Vikarerne skal ikke ‘bare’ dække idrætsfaget 

Specielt én ting varmende mit erfarne idrætshjerte. Læreren fortalte, at han havde taget en snak med sin leder omkring idrætsfagets status på skolen. Han ønskede ikke, at faget skulle nedprioriteres, nu hvor det snart ikke længere skal være en del af udtræksfagene. 

Han kunne frygte, at ved evt. sygdom så blev de faste lærere brugt i andre fag, mens vikarerne lettere kunne dække et fag som idræt. Lederen var lydhør, og betragtningerne blev til et fælles fokus mod fortsat at prioritere faget. 

Det positive syn på idrætsprøven 

Det var en god oplevelse at møde en anden fagperson, der generelt delte mit idrætssyn. Efter den seneste tids idrætsdiskurs, hvor faget er lidt tilbage ved start, har jeg savnet stemmer, der fortsat talte faget op.

Jeg bliver glad, når jeg hører lærere beskrive idrætsprøven som en god oplevelse. Der er nemlig rigeligt med perspektiver på, hvor uoverskuelig den er, hvilket jeg bestemt ikke er enig i. Prøven kan som ingen andre sætte gruppedynamikker i spil på både den fysiske og mentale bane.

De fleste elever husker deres idrætsprøve. Bl.a. som noget der også var sjovt. Jeg kommer til at savne den om et år, men jeg har forhåbninger om, at skolerne rundt omkring fastholder de gode elementer, vi netop brugte et årti på at bygge op.