Blog

SPIF-22 # 1: Sæt et nyt fagdidaktisk mål årligt

De nyeste data omkring idrætsfagets status er igen beskrevet i en SPIF-rapport lavet i efteråret 2022. Samarbejde og opbakning er en af de hovedoverskrifter, som fylder blandt idrætsunderviserne.

Publiceret

SPIF står for Status På Idrætsfaget og er et projekt, der hvert fjerde år undersøger og beskriver idrætsfagets status på en lang række indikatorer.

Når jeg læser den nyeste rapport, hæfter jeg mig som idrætslærer særligt ved afsnittet om 'samarbejde og opbakning'. Her fremgår det, at idrætslærerne i høj grad bruger deres tid sammen til planlægning af undervisningsforløb, indkøb af materialer og redskaber, planlægning på tværs af årgange og evaluering.

Færrest undervisere bruger tiden på samarbejde om udviklingsprojekter og diskussion af fagdidaktik.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Når jeg læser vægtningen af det førstnævnte, kan jeg godt forstå prioriteringen fra lærernes side, da en meget kompleks hverdag skal planlægges og hænge sammen. Hverdagen presser på i et job, hvor vi ikke længere har den fornødne tid til forberedelse, som vi har haft.

Samtidig ærgrer jeg mig over, at udvikling og diskussion af fagdidaktik halter, for det er netop her, vi kan rykke faget mod nye højder.

Mine tanker den seneste tid er gået på, hvordan vi kan liste blot en smule udvikling af fagdidaktikken ind i den travle hverdag. Svaret må være at begynde i det små.

Sæt et fagdidaktisk mål

Måske kunne idrætsunderviserne, for at det ikke blev for uoverskueligt, have som mål, at teamet hvert år havde et fagdidaktisk mål, som de ønskede at arbejde på. Det ville i min optik godt kunne bæres igennem.

Lærerne kunne sætte sig det mål, at samarbejde med foreningerne skulle mere i spil. Man kunne også forsøge at udvikle på samarbejdskultur i faget eller stille mål op for forældreopbakning.

Hvis man nøjes med et mål årligt, er det nemmere at have fokus på undervejs. Underviserne kan nemmere genbesøge det, da der kun er dette ene fokus på året, og samtidig kan vi forhåbentlig have overskud til planlægning af dagligdag samt indkøb mm. samtidig.

Jeg tror på, at idrætslærerne langsomt kan implementere en mere udviklende fagdidaktisk tankegang, hvis vi i et roligt tempo tager enkelte mål ind i vores praksis.

Det her handler ikke om mere arbejde, men blot om at frisætte et udviklende mindset i de respektive teams. Hvis vi kan øve os i at have et særligt fokus midt i alle de andre ting, så vil vores lyst til at søge udvikling omkring faget forhåbentlig øges.