Blog

Hvad bruger du den ekstra idrætslektion på?

I dette skoleår har vi på vores skole prioriteret en ekstra lektion i idræt i 7.,8. og 9. klasse, men hvordan jonglerer jeg i denne lektion mellem ønsket om faglighed, temainddragelse, bevægelse og frisk luft – uden omklædning og bad efterfølgende?

Publiceret Senest opdateret

I år har vores 7. og 8. klasser idræt i tre lektioner om ugen. To af lektionerne ligger samlet i skemaet, og det er her, at de klæder om og går i bad efter endt undervisning. Den sidste lektion ligger separat en anden dag og er uden omklædning og bad. 

Prioriteten om en ekstra idrætslektion i min 7. klasse giver mig en god anledning til både at få mere idrætsfaglig viden ind i faget, men også at eleverne får en forståelse af at få integreret et tema ind i en idrætsundervisning. 

Jeg prioriterer i den enkelte lektion så vidt muligt at komme udenfor, hvor frisk luft og bevægelse er i høj kurs, men samtidig er den teoretiske forståelse også et punkt, som jeg gerne vil have implementeret endnu mere i disse enkelte lektioner. 

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Her er en liste med de aktiviteter og emner, som vi har arbejdet med indtil videre i min ene lektion: 

  • Vi arbejder med ‘Ultimate’ og har i den forbindelse talt om emnet ‘fairplay’. Her har eleverne lyttet til podcasten ‘Den livgivende kamp (idræt i ørene)'  Eleverne finder den på deres mobiltelefon og går en tur, mens de lytter. Opsamling i klassen til sidst. 

  • Artikel: ‘Hvor sidder boldøjet' (Kirsten H. Larsen, udspil nr. 6, 2005) Eleverne laver testen: Øjen-test - har du boldøje?, og derefter går vi udenfor og øver kaste/gribe med diverse bolde. Gangen efter spiller vi et boldspil og taler om kaste/gribe-teknik. 

  • Vi har to gange sat fokus på temaet ‘samarbejde’. Her har vi den ene gang fundet nogle svingtove frem og sat fokus på forståelsen af, at samarbejde er afgørende, for at aktiviteten fungerer optimalt. 

  • Den anden aktivitet i forbindelse med temaet ‘samarbejde’ legede klassen faneleg. Her er der mange strategiske elementer, som holdet skal samarbejde om.

  • De næste par uger vil vi sætte fokus på mental sundhed. Her vil vi tale om fællesskab overfor individualitet, og desuden vil vi finde vores hvilepuls og afslutte med mindfulness

Det fungerer godt for mig at have en form for tema, som klassen arbejder med hen over to-tre uger. 

På den måde kan jeg bedre klæde eleverne på til, hvad de skal lave fra gang til gang, og samtidig kan jeg forberede lidt længere frem. En overskrift på et tema over de næste to til tre gange hjælper både mig og eleverne med overblikket. 

Hvordan er jeres idrætslektioner fordelt på jeres skole – og har du gode ideer til den ene lektion, hvor omklædning ikke er en mulighed?