Blog

Skal udskolingseleverne have to eller tre idrætslektioner til næste skoleår?

Har jeres skole valgt at følge vejledende timetal fra UVM om tre idrætslektioner i 7., 8. og 9. klasse til kommende skoleår?

Publiceret Senest opdateret

UVM har til skoleåret 2023/24 valgt at vejlede mod en idrætslektion mere i både 7., 8. og 9. klasse. Vores skole har valgt at følge de vejledende timetal i idrætsfaget.

Som idrætsteam i udskolingen er vi blevet taget med på råd i forhold til det kommende timeantal, og især også hvordan vi gerne vil have timerne placeret.

Ønsker vi alle tre lektioner samlet, eller vil vi gerne have mulighed for at have to lektioner i hallen og en til den mere teoretiske tilgang.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Vores idrætsundervisning er sjældent opdelt i praksis eller teori. Vi arbejder med at implementere den teoretiske tilgang midt i praksis, og derfor vil det klart være at foretrække, at undervisningen i idræt bliver placeret med tre lektioner lige efter hinanden.

Udskolingseleverne med tre idrætslektioner

Vi er klar over, at det også kan give nogle udfordringer rent skemateknisk i forhold til brug af hallen, så derfor er vi endt på et fornuftigt kompromis i forhold til næste skoleår:

  • 9. klasserne får tre lektioner i sammenhæng. De får desuden idræt alene, og dermed mulighed for at udnytte hallens faciliteter med blot en klasse.

  • 7. og 8. klasserne får også tre lektioner i idræt fordelt på den måde, at de får to lektioner i hallen og en lektion til den mere teoretiske tilgang. Her har de to årgange idræt sammen hele årgangen.

Hvordan er idrætslektionerne prioriteret på jeres skole til næste skoleår?

Se link om vejledende timetal for skoleåret 2023/24:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal