Blog

Adventsoverraskelser i idrætsundervisningen

Her i december måned holder vi advent lidt forskudt i 6.b. Klassen bliver delt i fire grupper, som hver skal stå for én gang med undervisning. Overraskelsen består i, at eleverne ikke ved, hvad de andre har i støbeskeen.

Publiceret

Naturligvis mødes vi ikke en søndag til idræt, men adventsbegrebet tager vi med os, når eleverne overtager undervisningen fire gange i december.

Advent betyder i sin rene form “Herrens komme”, men hos os bliver det “Elevernes komme” med fokus på strukturering af en undervisningslektion.

Aktiviteten er valgfri, men eleverne skal bygge to lektioner op, så vi gradvist bliver indført i aktiviteten.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Det vil sige, at der skal formes og planlægges nogle indledende øvelser, så jeg som lærer kan se, at eleverne formår at skille aktiviteten ad og bygge den op fra bunden.

Der må gerne komme flere step i opbygningen, og forklaringerne hertil samt argumenterne for valg af øvelser skal være velbegrundede.

Samtidig skal eleverne, der denne dag står for aktiviteten, være opmærksomme på deres egne roller samt, hvorvidt gruppen som undervises skal have roller.

Elevernes rollefordeling

Står man som underviser, skal det være tydeligt, hvem der forklarer et step, en øvelse eller en aktivitet. Er man en af dem, der skal vise aktiviteten, så skal det også tydeligt være defineret, så denne ikke pludselig begynder at bryde ind og forklare. Tingene skal stå rent.

Gruppen der undervises kan også tildeles roller. Skal man være aktiv, har man en coachrolle, faciliterer man ved at hente bolde til sit hold osv. Sådanne ting skal planlægningsgruppen også have tænkt på.

Hvis der skal deles hold af en art, skal gruppen også have planlagt dette. De skal også ud fra deres fokus på aktiviteten kunne argumentere for, hvorfor de deler som de gør.

Eleverne føler ejerskab

Der er mange overvejelser omkring en undervisning, og det er ikke meningen, at eleverne skal mestre det. Men de skal trænes i refleksioner og derfra handlinger i en gruppeproces. Det kræver et stort overblik og et kæmpe samarbejde. Dermed spiller det fint op af en kommende prøve i idræt, hvor netop krav til begrundelser og overvejelser i forhold til eksempelvis praksis prioriteres højt.

Adventsøvelsen fungerer godt, da eleverne kommer på banen. De føler som regel ejerskab, fordi de selv må vælge aktiviteten, men under det hele ligger en masse krav om indhold, som jeg udstikker. Dermed sikrer vi forhåbentlig en god proces for planlægningsgruppen, og veltilrettelagt undervisning for resten af klassen samt en glædelig jul for læreren, der stolt står tilbage og betragter skuet.