Blog

Lærergalleriet kan være vigtigt for elevers læring

Når vi har idræt i udskolingen har alle tre klasser undervisning på samme tidspunkt. De relationer, som vi lærere opbygger til eleverne ved at have idræt på tværs af årgangen, er væsentlige i mange andre sammenhænge end blot i de enkelte idrætslektioner.

Publiceret Senest opdateret

Jeg er klasselærer i 8.a. En klasse som jeg både har til dansk og idræt. Jeg kender klassen godt og har i min optik relationsbåndene på plads.

Når vi har idræt, er vi hele årgangen samlet. Vi har netop haft et forløb med redskabsaktiviteter, hvor det at sætte sig et mål var i fokus. Der ville naturligt nok være stor spredning på eleverne, så derfor var det vigtigt at arbejde differentieret. Eleverne arbejdede altså med et for dem specifikt mål, som kunne udfordre den enkelte i alle retninger.

Det vi lærere oplevede undervejs var, at eleverne søgte os på kryds og tværs. I deres arbejde med deres fokuspunkt, var det tydeligt, at de, selvom de f.eks. ikke havde en relation til mig som lærer, stadig valgte at opsøge mig.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Det samme skete for mine to mandlige kollegaer, der har de andre klasser til idræt.

En styrke at være forskellige køn i undervisningen

Som mænd og kvinder er vi forskellige hver især, men piger og drenge kan ind imellem finde tryghed i at henvende sig til sit eget køn. I vores idrætstimer har vi oplevet det som en styrke at være både mænd og kvinder til stede i undervisningen. Vi udsender som mennesker forskellige energier og signaler, som bliver opfanget af børnene eller de unge. Nogle dage kan en pigegruppe have brug for mig, mens de gangen efter kan søge den mandlige kollega.

Jeg fik forleden en følelse af, at idræt i den grad har gavn af, at forskellige køn er til stede i undervisningen. Den brede vifte af personlige kvaliteter bidrager perfekt ind i en proces, hvor eleverne kan være sårbare - nemlig i læringen.

I det rum, hvor eleverne skal strække sig og betræde ukendt territorium, er der brug for forståelse og kvalificeret med- og modspil.

Det synes jeg, vi har opnået gennem et bredt udsnit af lærergalleriet i vores idrætstimer.