Blog

Har du helt styr på kravene til de enkelte indholdsområder i idrætsprøven?

For en uge siden mødtes jeg endelig igen med alle de andre beskikkede censorer til en drøftelse om kommende idrætsprøver i 9. klasse. Snakken gik blandt andet på kravene til de enkelte indholdsområder, og her skal idrætslærerne være særligt opmærksomme på flere af disse.

Publiceret Senest opdateret

Efter tre år med corona-nedlukning for idrætsprøven er det enormt berigende, at disciplinen igen til sommer kommer til at florere landet over.

Jeg ser frem til, at jeg igen skal blive inspireret af bevægelsesglade elever, men inden den tid kommer, er det vores opgave som idrætslærere at klæde eleverne godt på til prøven.

Når blikket falder på Fællesmål for Idrætsfaget efter 9. klasse, er det vigtigt, at man som idrætslærer forstår betydningen af ordet “og”.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Det har en effekt, da man som elev, hvis man f.eks. trækker indholdsområdet “løb, spring og kast”, SKAL vise alle tre discipliner til prøven.

Eleverne kan altså ikke blot nøjes med løb og spring. Dette var ikke tydeligt udspecificeret, og det var et af diskussionspunkterne blandt de beskikkede censorer.

Her er en uddybning af de specifikke krav til hvert indholdsområde:

Pulje A:

  • Redskabsaktiviteter (her skal der indgå parkour)

  • Dans og udtryk (bindeordet og indikerer, at der både skal danses og arbejdes med udtryk)

  • Kropsbasis (kropskontrol skal indgå)

Pulje B:

  • Løb, spring og kast (her skal der vises både løb, spring og kast til prøven)

  • Boldspil og boldbasis (her skal der vises både boldspil og forståelsen af boldbasis)

  • Fysisk træning (her skal der vises dele fra et opvarmningsprogram)

  • (Natur/udeliv) --> må gerne udelukkes til prøven

Vi skal klæde eleverne godt på til prøven

Vi har italesat overfor konsulenterne ved UVM, at det vil være en stor hjælp for idrætslærerne med endnu tydeligere udspecificeringer omkring disse krav i prøvevejledningen, så alle idrætslærere kan være klædt så godt på til idrætsprøven som muligt.

I sidste ende handler det jo om, at eleverne skal have en god oplevelse med det at gå til idrætsprøve. Det får de selvfølgelig bedst ved at kende til de specifikke krav under det indholdsområde, som de inden længe trækker.