Forberedelsen af idrætsprøven er omfattende - både for elever og lærere

I sidste uge fik både elever og lærere besked, om idræt var et af de to udtræksfag, klassen havde trukket. Der er delte meninger, om en lærer ønsker sin klasse op i idræt eller ej. Alle er dog enige i, at faget kræver meget forberedelse - både for eleverne og lærerne.

Publiceret

Da vores udskolingsleder fortalte os lærere, at 9.B havde trukket idræt, kiggede jeg over på min idrætskollega. Jeg kunne se på ham, at han på den ene side tænkte: “fedt, jeg glæder mig til at se dem shine til prøven”, men samtidig lignede det også, at tankerne kredsede omkring de mange kommende organisatoriske opgaver, som prøven også kræver.

For der er mange små ekstra opgaver ved at føre sine elever op til en idrætsprøve.

Her er et udpluk af nogle af dem:

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er at dele refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: 
trinehemmer@hotmail.com

- Undervisningsbeskrivelsen er ret fyldestgørende.

- Opgivelserne i forhold til undervisningens teoretiske del skal være på plads. Husk at halvdelen af opgivelserne skal omhandle tekster fra de tre temaer, som klassen har valgt at opgive. Multimodaliteter tæller ikke med som ns., men må gerne opgives.

- Det anbefales at grupperne kan få mellem 8-10 vejledningstimer, hvilket vil kræve, at vejlederen skal bytte rundt på nogle lektioner. Dette kræver også koordinering.

- Der skal laves en plan over, hvornår den enkelte gruppe kan få tid til at øve i skolens hal/gymnastiksal + få vejledning af læreren.

- Husk at tjekke op på sikkerhed i forhold til brug af trampoliner, airtrack mv., når eleverne selv øver frem mod en prøve. Samme fokus skal være til stede i forhold til, hvilke spring eleverne må vise til selve prøven. En elev må f.eks. godt have en træner med fra eget springhold, da han/hun har en anden uddannelse indenfor modtagning.

- Der skal laves en tidsplan over prøvedagene. Husk at mens en gruppe er inde til den teoretiske snak, kan den næste gruppe fint gøre klar i hallen. Derfor behøves der ikke ekstra tid mellem to grupper.

Det kan være sidste år, at den enkelte skole har idræt med som udtræksfag. For mig giver idrætsprøven en masse gode muligheder for mine elever. Denne prøve er omfattende, ja – men hvor kan den også skabe noget helt unikt for elevgrupperne. 

Eleverne kommer tæt på hinanden i denne meget fysiske og nære prøveform, hvor de mange aspekter stiller krav til alt fra tekniske færdigheder til samarbejdsevner.

Held og lykke til alle jer som skal have jeres elever op til idrætsprøven - måske for sidste

gang. 

Jeg skal ikke have mine egne elever op i år, men jeg ser frem til at blive inspireret af andre elever gennem mit virke som censor.