Blog

Lad os fjerne fokus fra de 45 minutters bevægelse

Vi skal arbejde hen mod en kultur, der dyrker glæden ved bevægelse i stedet for at have bevægelse for bevægelsens skyld. Didaktikken bag undervisningen skal være meningsfuld for både lærere og elever, og der skal i min optik tales om alsidighed fremfor minutter.

Publiceret

Lad os droppe den efterhånden tyndslidte diskussion om de 45 minutters bevægelse, og hvorvidt det var en forkert beslutning at indføre det i første omgang. Set i bakspejlet kan vi godt blive enige om, at det sjældent bliver godt at presse noget ned over hovedet på folk, når man som part ikke har været involveret i processen.

Jeg er i stedet langt mere optaget af, at vi skal tænke begrebet bevægelsesglæde ind i vores undervisning. Vi skal tænke en alsidighed undervisning ind, som på den måde ikke kan undgå at berøre et eller flere bevægelseselementer.

Den alsidige undervisning

Jeg ved, at bevægelse er et begreb, der har været genstand for store uenigheder mange steder rundt i landet. Jeg vil sådan ønske, at vi fremover kommer til at tale om alsidighed i undervisningen, så dialogen fremover bliver konstruktiv og med fokus på, hvad vi kan gøre for at få elevernes hverdag til at blomstre yderligere.

At eleverne kommer op fra stolen var i min optik fra start et meget legitimt mål. Jeg synes også, at for mange elever sidder for stille i løbet af en dag. Det har også været opfattelsen hos mange af de elever, jeg har talt med.

Så lad os ret hurtigt fjerne fokus fra de 45 minutter – og i stedet finde mulighederne for at skabe en varieret dag for alle skolens børn.


Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com