Blog

Skolernes Motionsdag: Når kommende elever også løber med

På fredag er der rigtig mange skoler landet over, som afholder Skolernes Motionsdag. Vores skole er ingen undtagelse. Vi har de sidste par år inviteret de ældste børnehavebørn fra byen med til dagen. På den måde får de en smagsprøve på skolen i en form, hvor de kan være aktive og selv styre tempoet i aktiviteten.

Publiceret Senest opdateret

Skolernes Motionsdag er fyldt med forskellige traditioner på vores skole. Én af dem handler om at få et godt samarbejde med daginstitutionerne i vores lokalmiljø. Henover de sidste par år er der skabt en tradition, hvor de ældste børnehavebørn fra vores by, altså kommende skolebørn på vores skole, er inviteret med til at løbe ruten sammen med børnenes nuværende pædagoger.

I min optik er det vigtigt, at børnehavebørn får en god første oplevelse med deres kommende skole.

Vi kunne også have valgt en dag i en projektuge, en dag med besøg i musicalugen eller lignende, men det at vi er aktive denne fredag ligger godt til de små.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Ikke for lang tids samling og instruktion – og så hurtigt fart på.

Et besøg med egen indsats

Samtidig kan Motionsdagen noget i forhold til, at børnene præsterer noget. Der er forskellige ruter med respektive længder, og når de er hjemme igen, har de gennemført. Uanset om det er gået nemt og uden sved på panden, eller om de har kæmpet, så har de hver især opnået noget. Det at gennemføre en opgave er i sig selv givende, og derfor kommer børnehaveklassebørnene ofte fra skolen med en god følelse.

De bliver også rost hver og en for indsatsen, hvilket børnene måske ikke ville gøre i en projektuge eller tilskuer til musical. Så bevæggrunden for Motionsdagen som besøgsaktivitet er for os fremragende.

På fredag kommer børnehavebørnene og løber med igen, og forhåbentlig går de fra vores skole senere på dagen med en tanke om, at her vil de glæde sig til at gå.