Blog

“Er det ikke en fejl, at du har givet mig 10 i idræt?”

I fredags kom en af mine 9. klassespiger hen til mig og udtrykte undren over, at hun havde modtaget et 10-tal i idræt. Hun tænkte tydeligvis sig selv lavere karaktermæssigt, men efter en konstruktiv samtale om vurderingskriterier fik jeg givet hende mine begrundelser.

Publiceret

Det er yderst sjældent, at jeg oplever en elev, der kommer til mig vedrørende en i deres optik for høj standpunktskarakter. Pigen var med andre ord undrende over, at hun fik et 10-tal, da hun på det bevægelsesmæssige parameter følte sig gennemsnitlig.

Jeg agiterede for, at hendes kvaliteter indenfor samarbejde var stærkt medvirkende. Hun havde et stort kreativt drive vedrørende dans, og hendes evne til at trække gruppen med og få en velorganiseret proces på benene var imponerende. Hun var også kompetent i forhold til at holde snuden i sporet og holde sig indenfor opgavekravene, hvilket resulterede i en helstøbt fremvisning med masser af mulige samtalefelter angående en kreativ proces.


Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Meget mere end udelukkende de kropslige færdigheder

Pigens undren udløste en konstruktiv snak med hele klassen efter endt undervisning. For selvom jeg bestemt mente, at jeg havde talt om fagets mange forskellige vurderingskriterier, var en del af eleverne stadig ret overbeviste om, at ‘kropslige færdigheder’ klart måtte være det, som udløste noget ekstra resultatmæssigt.

Vi skal huske, at eleverne skal vurderes på så mange andre parametre end blot, hvordan de sparker til en bold, udfører et spring eller hvor langt de kaster med et spyd.

Hvor gode er de til at samarbejde? Til at være kreative? Til at udvise engagement? Til at holde fokus og koncentration? Holde fokus på sammenhæng med udvalgte temaer? Til at tage kvalificerede valg? Til at strukturere fysiske øvelser, boldspil eller lege for andre?

Skolerne er blevet bedre til at få afgangseleverne drejet mod den nye virkelighed med idræt som prøvefag. Til gengæld er kulturen omkring faget stadig ret fastlåst i mange elevers mindset, hvilket stiller krav til lærerne om at få fokus på andet end blot det fysiske aspekt.

Processerne er vigtige i et fag, hvor man i ligeså høj grad skal vurderes på evnen til at indgå konstruktivt i en gruppeproces, som man skal vurderes på et badmintonsmash, et strakt overslag eller hvor god du er til at danse.