Blog

Velkommen til de nye lærerstuderende, årgang 2023

Hvert år har det været en glæde at se, hvordan tutorerne (der jo selv er studerende, de er først, midt i eller sidst i tyverne) har taget ansvaret på sig. Alt sker selvfølgelig i et samarbejde med underviserne, der også er med i introforløbet, men ansvaret har de unge. Skulle man være i tvivl om, hvorvidt lærerstuderende magter den kompleksitet, der ligger i lærerprofessionen, så bliver tvivlen altid helt væk, når tutorerne stiller sig op. De er velforberedte, de er gode ambassadører for uddannelsen, de er loyale, de har blik for de nye studerendes forskellighed – og så kan de også holde en fest.

Publiceret Senest opdateret

De lærerstuderende Alberte, Anne-Mette, Camilla, Emilie, Julie, Karoline D., Karoline I., Mads, Maj, Malou, Ali, Naja, Sofie, Steffan, Tobias, Trine og Vivi har sammen med studentervejlederne (der også er studerende) Tobias og Emma givet de nye lærerstuderende årgang 2023 den helt rigtige introduktion til Læreruddannelsen i Aalborg.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Der har været tre dage med faglighed, fællesskab og fest. Der har været faglige tekster om didaktik, pædagogik og fag, der har været fællessang i festsalen, aktivitetseftermiddag med folkeskolevenlige aktiviteter og konkurrencer, og der har været en fredagsfest. Der har også været introduktion til teams, til lokalerne, de har hilst på underviserne og de har fået et indblik i hele det ”serviceteam”, der står bag læreruddannelsen: ledelse, administration, pedeller, kantine, bibliotek og CFU.

Gennemsnitsalderen på nye studerende er 23 år, så hovedparten har været i arbejde, på højskole, studeret andre fag eller har rejst ude i verden. Nu har de så valgt en professionsrettet uddannelse, og nu vil de i gang med arbejdet.

Programmet for introdagene er derfor en passende blanding af faglighed, fællesskabsfremmende tiltag og en god portion fest og munterhed. Lærerprofessionen står altid som en klar ledestjerne, og alle ”navnelege”, projektopgaver, præsentationsrunder og ”idrætsdage” har en relevans for de kommende folke-, efter – og friskolelærere: Engang bliver det deres tur til at få en ny syvendeklasse sammentømret, engang skal de selv stå med utallige temadage, engang skal de selv lære navnene på alle elever på fjerde årgang.

Hvert år har det været en glæde at se, hvordan tutorerne (der jo selv er studerende, de er først, midt i eller sidst i tyverne) har taget ansvaret på sig. Alt sker selvfølgelig i et samarbejde med underviserne, der også er med i introforløbet, men ansvaret har de unge.

Skulle man være i tvivl om, hvorvidt lærerstuderende magter den kompleksitet, der ligger i lærerprofessionen, så bliver tvivlen altid helt væk, når tutorerne stiller sig op.

De er velforberedte, de er gode ambassadører for uddannelsen, de er loyale, de har blik for de nye studerendes forskellighed – og så kan de også holde en fest.

Det har krævet tid at planlægge introforløbet. Godt styret af studentervejlederne Tobias og Emma har der været masser af teamwork, inspirationsdage og en skarp planlægning.

Og ja, selvfølgelig sluttede de tre introdage med en fredagsfest, hvor humøret var højt og musikken spillede. Som kommende lærer skal man ikke kun være fagligt dygtig, man skal også kunne holde en fest, når det er på programmet.

Som underviser på læreruddannelsen kan man kun glæde sig over, at der er så mange og gode rollemodeller for de nye studerende.

Læreruddannelsen i Aalborg har studiestart her midt i august. Vi er i gang. Og nu vender tutorerne tilbage til deres egne hold på egne årgange. Men de holder fortsat kontakten til ”deres” første årgang, når praktikken står på årsplanen og når der bliver bøvl med gruppedannelse, studietid og valg af undervisningsfag. Tutorerne er rollemodeller hele året.

Velkommen til den nye årgang af lærerstuderende. Nu venter der fire år med endnu mere faglighed, fællesskab og fest.

P.S. Og var jeg skoleleder, så er tutorarbejdet noget, jeg ville sætte et stort kryds ved i kommende ansøgninger. Her får man en ansvarlig lærer, der kan organisere alt, ikke taber humøret, løser udfordringer med et smil – og som også kan holde en fest (og rydde op bagefter).