Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Professionsrettet tværfaglig temadag: Julekompetencer på læreruddannelsen

I dagens program står der at målet for dagen er: ”At kvalificere de studerendes evne til som kommende lærere at varetage nogle af de (utallige) opgaver i den danske folkeskole. Opgaver, der er tværgående, kulturelle og som kræver organisatorisk talent, en vis almenviden og en viden om den kulturelle kontekst. Med andre ord: Dette er en dag, der tager sit udgangspunkt i professionen frem for i fagene.”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Professionsrettet tværfaglig temadag: Julekompetencer på Læreruddannelsen

“Vi glæder os i denne tid …”  - julen nærmer sig, og i folkeskolen afholdes et utal af jule-arrangementer. Der er juleeventyr, julens historie, Luciaoptog, der er adventkransefabrikation, klippedage, julehygge med og uden elever og juleafslutninger. For at forberede jer til en del af de mangfoldige kulturelle udfordringer i folkeskolen afholdes der for hele første årgang en tværfaglig dag, der har et fælles program for hele årgangen. Undervisningen vil veksle mellem læreroplæg, studenterindslag og holdarbejde”.

Sådan står der i programmet for den årlige ”tværfaglige juledag”, vi holder på Læreruddannelsen i Aalborg.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Det kan være ganske svært at holde fast i noget af det, der samler på læreruddannelsen, når alting er moduliseret. I Folkeskolen er der masser af opgaver, der skal løses med kompetencer, der ligger uden for de respektive fagområder. Alle sociale arrangementer stilladseres og planlægges af folkeskolens lærere, der må trække på faglige kompetencer, der i høj grad er hentet fra en baggrund, der ligger uden for læreruddannelsens faglige videns- og færdighedsmål.

Vi forsøger på Læreruddannelsen i Aalborg (på trods af opsplitning i moduler) at fastholde elementer af det fælles ”folkeskolerettede kompetencer”, der altid vil være brug for.

På Læreruddannelsn har vi i december måned de sidste otte år haft en ”Juledag” for første årgangs studerende. Her laver de ”julematematik”, læser Peters Jul, får viden om julens historie, synger julesange (ikke i år), spiller julemusik, fletter stjerner, får viden om julen i de nordiske lande – og har det jævnt hen hyggeligt i et fagligt fællesskab.

I dagens program står der at målet for dagen er: ”At kvalificere de studerendes evne til som kommende lærere at varetage nogle af de (utallige) opgaver i den danske folkeskole. Opgaver, der er tværgående, kulturelle og som kræver organisatorisk talent, en vis almenviden og en viden om den kulturelle kontekst. Med andre ord: Dette er en dag, der tager sit udgangspunkt i professionen frem for i fagene.”

Også i år havde vi en herlig og faglig dag. God musik, oplæsning, klm-undervisernes forelæsning om julens kulturelle og historiske og litterære baggrund, - og alt blev gennemført efter en tjekket coronaprotokol.

Det bliver også jul i år.

P.S. Og de studerende, der er i praktik i disse måneder, fortæller gerne om deres ”juleklippedage” på folkeskolerne. Her har de været forberedte på udfordringerne med at planlægge gode dage med et vist fagligt indhold.