Blog

Her er Sofie, Mathilde og Jesper: Den nye årgang af lærerstuderende på Læreruddannelsen i Aalborg

”Jeg har tre søskende, der også er lærer”, ”Min kæreste er uddannet herfra og var glad for uddannelsen” og ”Det er verdens vigtigst job”. Sådan lyder nogle af de begrundelser, de studerende har givet for deres uddannelsesvalg.”. Her er et et billede af de lærerstuderende i Aalborg.

Publiceret Senest opdateret

De hedder Sofie, Mathilde og Jesper. De er 23 år gamle. De har en STX-eksamen bag sig, og de har været ”ude i samfundet” og arbejdet, studeret og rejst i nogle år. 

Nu er de på læreruddannelsen, de er i gang med studiet, og nu har vi et ”tal-billede” af, hvem der går på årgang 2023.

De sidste ti år har vi på Læreruddannelsen i Aalborg spurgt de nye studerende om deres bevæggrunde for at søge uddannelsen, hvem der har motiveret dem, hvad der ligger bag uddannelsesvalget og en hel del mere.

Så nu ved vi, at ”de studerende bliver ikke yngre og yngre”. Nej, vi ved, at denne årgang er den ”ældste” årgang de seneste ti år. 

Gennemsnitligt har studerende været 22 år og et par måneder, så det er interessant, at de i år er 23 år og et par måneder. De fleste studerende er mellem 21 og 24 år, men der er en enkelt studerende på 17, og der er studerende på over 30 og også et par studerende på mere end 50. Herligt med en bredde i alder.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Kønsfordelingen i år er ”helt som den plejer” at være. Der er 40 % mænd og 60 % kvinder. 

Sådan har det været de sidste ti år med små udsving. Studerende i Aalborg har (for hovedpartens vedkommende) taget deres adgangsgivende gymnasiale uddannelse i Region Nordjylland. 

På ansøgningstidspunktet havde 60% fået bopæl i Aalborg og Nr. Sundby. Fire studerende er fra Færøerne, og så er der tyve studerende der kommer fra Greve, Ikast, Aabenraa og andre byer uden for regionen.

Den adgangsgivende eksamen er for 60% af de studerendes vedkommende fra STX. HF-eksamen har de 19 %, og så har 10 % en HHX-eksamen, og 5% har HTX.

Sådan har det også været i en række år. Man kunne ønske, at flere studerende fra HTX søgte læreruddannelsen for at fokusere på undervisningen i naturfag.

Dansk som undervisningsfag er valgt af 59 %, matematik af 31 % og så er der 10%, der har engelsk som undervisningsfag.

”Jeg har tre søskende, der også er lærer”, ”Min kæreste er uddannet herfra og var glad for uddannelsen” og ”Det er verdens vigtigst job”, sådan lyder nogle af de begrundelser, de studerende har givet for deres uddannelsesvalg. Motivationen for at søge uddannelsen kommer (og tak til alle lærere) fra ”egne lærere fra skoletiden”. Her angiver 54 % at det er deres egne lærere, der har motiveret dem. Forældre, familie og venner får 45%, og arbejdet som vikar og underviser får 32%. (og til matematikere: man kunne krydse mere end et valg af!).

Der er god grund til at sende en stor tak til lærerstanden, (og til familie og venner, der også har talt godt om professionen). Inspirationen og motivationen kommer fra personer, der gennem eksemplarisk lærergerning sørger for at rekruttere studerende til læreruddannelsen. 

Sådan lyder det ikke altid i medierne.

Mangfoldigheden af muligheder, når man har fået en uddannelse, vægter højt i begrundelserne, men det gør de fremtidige arbejdsvilkår også.

Alle nye studerende (undtagen efteroptaget) har besvaret spørgeskemaet, der blev udsendt på den anden dag i intro-forløbet.

Besvarelsesprocenten er på 100, så det er et troværdigt billede af ”studerende på læreruddannelsen i Aalborg, 2023”.

Spændende. Og forhåbentlig får de indfriet forventningerne. Forhåbentlig får de gode arbejdsvilkår (således som de forventer det), når de er færdiguddannede. Nu har de fire år til at blive gode, kompetente, nysgerrige, inspirerende, muntre og fagligt dygtige lærere.

Alt godt til årgang 2023.