Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Lærerstuderende til filmfest med 8. klasse

Læreruddannelsen i Aalborg (og formentlig gælder det overalt på landets læreruddannelser) har et godt formelt og uformelt samarbejde med folkeskolen (og efterskoler og privatskoler), så der bliver ofte anledning til at afprøve det lærte og læste teori i en praksissituation. Denne onsdag var der fagdag for 52 ottendeklasses-elever på en lokal privatskole, og studerende på et danskhold i Aalborg havde til opgave at planlægge og gennemføre et mundtlighedsforløb for eleverne.

Lærerstuderende til film-fag-dag med fokus på mundtlighed

Læreruddannelsen i Aalborg (og formentlig gælder det overalt på landets læreruddannelser) har et godt formelt og uformelt samarbejde med folkeskolen (og efterskoler og privatskoler), så der bliver ofte anledning til at afprøve det lærte og læste teori i en praksissituation. Denne onsdag var der fagdag for 52 ottendeklasses-elever på en lokal privatskole, og studerende på et danskhold i Aalborg havde til opgave at planlægge og gennemføre et mundtlighedsforløb for eleverne.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Målet med dagens praksis lød helt klassisk:

At studerende får erfaring med at arbejde med remediering af lyrik

At studerende får kompetence i at planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning med æstetisk læring

At studerende får sat fokus på at motivere og stilladsere elever i overbygning i arbejdet med analyse og produktion.

Teksten, der skulle ligge til grund for arbejdet, var en digtsamling af Alexander Mayah Larsen.

”LÆRDOM 3: Baba har lært mig at det var en fejl jeg blev født.”, sådan lyder et (og det er et kort af slagsen) digtene i digtsamlingen ”Kongen Leve”, der er skrevet af Alexander Mayah Larsen. Forfatteren er skuespiller og dramatiker, han har gået på Den Danske Scenekunstskole, og han debuterer som forfatter med en digtsamling, der fortæller om to brødres forskellige liv. De to brødre vokser op i en familie, der er splittet på mange måder. Faderen, baba,(og baba skrives altid med små bogstaver, selv om han er ”kongen”) er flygtet fra det iranske præstestyre, moderen er dansk, de bor i rækkehus i en forstad og baba prøver at leve op til alle krav om integration.

Sådan var tekstvalget korte overskuelige digte, der også havde en episk handling. Forberedelsen på Læreruddannelsen var at vælge digte ud, at analysere digtene og dernæst at producere en film på max tre minutter, hvor et digt læses op som voice-over. Filmen skulle være med intro & underlægningsmusik. Der kunne være dramatisering, dækbilleder og alt andet, men først og fremmest skulle de studerende lave et produkt, der kunne fungere som ”mesterprojekt” for 8. klasse, så de kunne tænke: ”Det kan vi gøre bedre?” eller måske ”Åh, det vil vi også gerne kunne lave lige så godt!”.

På dagen blev der arbejdet i små grupper med skarpe opgaveformuleringer, og i løbet af et par timer var alle produkter lagt på en fælles platform, så der var tid til Oscar-fest og kagebord.

Alle var færdige til tiden, alle havde lavet vidt forskellige fortolkninger af mange forskellige digte. Der var film (og enkelte podcast) med humor, seriøsitet, dramatiseringer og gode oplæsninger.

Sådan. Undervisning i mundtlighed kan være særdeles underholdende.

Det er et helt uproblematisk samarbejde, der foregår i disse uformelle praksismøder. Lærerne på skolen får en stab af engagerede lærerstuderende, der ofte har gode digitale kompetencer, og de studerende får afprøvet teorien i praksis.

Eleverne lærer så heldigvis også en hel del mere, når der er kort vej til en lærer.

Tak til Kasper og Marianne og ottende årgang.

P.S: Og digtsamlingen kan anbefales. Klare og forståelige digte, der har en del stilistiske virkemidler. Og et tema, der er almengyldigt. Man har altid et valg. De to brødre vælger forskelligt. De går begge efter at høre til, at få kærlighed og anerkendelse, og det bliver forskellige liv. Det ene bag tremmer, det andet bag scenen. Broderens liv gik bandevejen:

”Storebror er på mission impossible for de store drenge

Så han kan stige i graderen

undgå at være fuglefoder i fødekæden

men blive kendt og anerkendt (…)

tolv skudsalver i ghettoblok med blod ud over det hele

falske varer der smager af mel”.

Den anden bror valgte scenen og dramatikken. Nu er digtsamlingen ”Kongen Leve” blevet til et teaterstykke med titlen ”Mellem brødre”.