Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Læreruddannelsen online…. det går fortsat, men også her kunne vi tænke på udeskole

Det kan være en udfordring at skulle planlægge til al undervisning til teams og skærm, det vil også være en udfordring at skulle planlægge undervisning udendørs, men vi har lært alt om alternative undervisningsformer. Lad blot de videregående uddannelser få mulighed for at mødes til undervisning udendørs.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læreruddannelsen online…. det går fortsat, men også her kunne vi tænke på udeskole

Her er skærmbilleder fra dagens undervisning på teams, læreruddannelsen.

  

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Det går. Men nu vil vi altså gerne møde op i ”virkeligheden”. Skal det være udeskole, som de gør det i folkeskolen, så tager jeg gerne det med.

Det kan være en udfordring at skulle planlægge til al undervisning til teams og skærm, det vil også være en udfordring at skulle planlægge undervisning udendørs, men vi har lært alt om alternative undervisningsformer. Lad blot de videregående uddannelser få mulighed for at mødes til undervisning udendørs.

I disse uger mødes folkeskolens elever til udendørs undervisning en dag om ugen (medmindre det er de ”små” eller afgangseleverne, så gælder denne struktur: En dag om ugen, udendørs!).

Det kunne være godt, om studerende på Læreruddannelsen også fik den udfordring. Udeskole-konceptet har der været fokus på de seneste år, og i disse måneder er de særligt aktuelt.

Udeskole er defineret således: ”Udeskole kan sammenfattes som undervisning, der foregår regelmæssigt uden for klasserummet, og hvor indholdet i undervisningen påvirkes af de konkrete omgivelser, af elevernes oplevelser, handlinger, færdigheder og sociokulturelle faktorer i øvrigt. Undervisningen udenfor har sammenhæng med elevernes daglige eller øvrige læringsarbejde.”

Sådan er udeskoledefinitionen en bred definition, der sikrer at ”udeskole” rummer de mange tiltag, der kan ligge ”uden for skolen”.

Elever og lærere har i forårsmånederne set, hvordan man kan lære på mange forskellige måder, hvis man går ud i verden med et nysgerrigt sind og åbne øjne. Man lærer gennem sine sanser, man bliver nødt til at kommunikere, når man arbejder sammen om noget ”i virkeligheden”, og man har en form for mesterlære, når man mødes om en konkret opgave, der skal løses udendørs.

Jeg hepper på en mulighed for at praktisere udeskole-konceptet også i danskundervisning i Læreruddannelsen. Ja, det kan også være ”helt almindelig matrikelbaseret” undervisning, - helt som vi plejer.

Der er nok (heller ikke her) ikke nogen, der spørger mig til råds, men jeg giver ufortrødent gerne gode råd til alle beslutningstagere.