Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Mads, Jakob, Julie og Emma på Læreruddannelsen i Aalborg

Hvem er det, der går på læreruddannelsen i Aalborg årgang 2020? Er det sådan, at studerende bliver yngre og yngre? Går der flere og flere studerende med HF-eksamen fremfor STX? Kommer de studerende ”lige fra gymnasiet”? Gode spørgsmål, og vi kender svarene. Siden 2012 har vi på Læreruddannelsen i Aalborg spurgt første årgang om en række baggrundsoplysninger, så vi kan følge eventuelle ændringer i de studerendes baggrund. Førsteårgangsundersøgelsen 2020 er klar, og nu ved vi (om ikke alt, så…) en hel del om årgangen, der består af henved 300 studerende.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mads, Jakob, Julie og Emma på Læreruddannelsen i Aalborg

Hvem er det, der går på læreruddannelsen i Aalborg årgang 2020? Er det sådan, at studerende bliver yngre og yngre? Går der flere og flere studerende med HF-eksamen fremfor STX? Kommer de studerende ”lige fra gymnasiet”? Gode spørgsmål, og vi kender svarene. Siden 2012 har vi på Læreruddannelsen i Aalborg spurgt første årgang om en række baggrundsoplysninger, så vi kan følge eventuelle ændringer i de studerendes baggrund. Førsteårgangsundersøgelsen 2020 er klar, og nu ved vi (om ikke alt, så…) en hel del om årgangen, der består af henved 300 studerende.

En mandlig studerende hedder sikkert Mads, (10) eller Jakob/ Jacob (9) eller måske Rasmus (7). Kvinderne hedder Julie (7) Emma (6) eller Cecilie (4). Jakob og Julie er tæt på 23 år, de har en STX-eksamen fra Aalborg, og de har været vikarer, læst lidt på universitetet, og de har valgt læreruddannelsen, fordi den er anbefalet af familie, venner og ikke mindst ”gamle” lærere.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Alderssnittet kunne man have forventet ville være yngre end de foregående år, velvidende at mange har måttet undlade en længere udlandsrejse, men årets snit er tæt på ”det sædvanlige”.

De studerende er i snit 22.86 år, andre år har det været 23.00 (2019), 22.89 (2018), 22,97 (2017), 23.03 (2016), 22,40 (2105), 22.60 (2014) og 22,40 (2013).

Kigger man på famileforpligtelserne, så har 7.8 %  af årgangenmet eller flere børn her ved studiestart. Det har de seneste år ligget fra 8% til 11.9 %. Meget stabilt.

Kønsfordelingen har vi også et svar på. I år er der 45.5 % mænd og 54.5 % kvinder. Det er en markant ændring fra sidste år, hvor fordelingen var 33.6 % mænd og 66.4 % kvinder. Historisk har det været omkring en 40  - 60 fordeling. 41.5% mænd og 58.5 % kvinder i 2018, 37,7% mænd – 62,3 % kvinder, 2017, 34,8 % mænd – 65,2 % kvinder i 2016, 36% mænd  - 64% kvinder, 2015, 40.2 % mænd – 59.6% kvinder, 2014, 40 % mænd – 60 % kvinder, 2013, 46 % mænd- 54 % kvinder, 2012, 34 % mænd – 66 % kvinder,  2011.

Spændende. Man må altid tilstræbe, at lærerprofessionens udøvere også er afbalancerede i kønsfordelingen, så det vil være interessant se fordelingen næste år, , - og næste igen.

Læreruddannelsen i Aalborg tiltrækker studerende fra region Nordjylland. Ingen tvivl om det. Mere end halvdelen er fra Nordjyske region, men der er altid studerende fra Færøerne (i år er det tre), fra Spanien kommer en enkelt, og ellers er der studerende fra Halsnæs, Roskilde, Vejle, Haderslev, Herning, Solrød, Skive, Skjern og Struer. Der er studerede fra Tørring, Tarm og Thisted. Fra Hadsten, Hjørring og Horsens.

Den gymnasiale baggrund er for 60 % vedkommende en STX-eksamen (53.4 &% i 2019, 59.5 % i 2018, 57.8 % i 2018, 54.5 % i 2016. 56% i 2015, 48,7 % i 2015. HHX-studerende ligger med en stabil procentdel på 10%, HTX-ernes andel er øget fra 5.9 % i 2019 til 8.6 %, men har ellers ligget omkring 8%. HF-eksamen har 13.7 % i 2020, mens det var 22.3 i 2019, 19.6 i 2018, 20,1 %i i 2017.

Tankevækkende er det, at studerende med STX holder så højt et gennemsnit, mens HF-eksamen fylder mindre i år.

Det kan være ganske vanskeligt kort at give et svar på: Hvad ligger bag dit valg af undervisningsfag? Men vi har spurgt, og svaret lyder, at der vælges undervisningsfag efter faglig interesse først og fremmest. Dernæst spiller studerendes faglige niveau en rolle, mens fagets placering ikke spiller nogen større rolle i valget.

Til sidst er det interessant at motivationen for at søge lærerstudiet er fundet hos egne lærere fra skoletiden. Knap halvdelen angiver lærere fra skoletiden som de, der har givet motivation for at søge ind på Læreruddannelsen. Samme vægt har familie og venner og ikke mindst forældrene, hvor der oftest vil være en tredjedel af de studerende, der har forældre, der er lærere i folkeskolen.

Der er al mulig grund til at takke lærerstanden fordi de gennem en eksemplarisk udøvelse af professionen har vist unge mennesker, at her er en uddannelse, der er værd at søge og en profession, det giver et godt arbejdsliv.

Læreruddannelsen i Aalborg har god grund til at sætte pris på et godt omdømme i uddannelsesverdenen.

Nu er studieåret begyndt. Introprojekterne er afleveret, undervisning og studiegruppearbejde præger hverdagen, og også i år er indtrykket hos underviserne, at studerende er flittigere og mere engagerede end femten- tyve år siden. Covid 19-restriktionerne blev tacklet på forbilledlig vis af tutorkorpset (og de nye studerende). Det giver også et billede af ansvarlighed og engagement hos alle, tutorer, undervisere og studerende.

God arbejdslyst til alle. Om fire år vil der (forhåbentlig) være mange gode lærere, der kan ansættes i folkeskolen.