Blog

Litteratur, læreruddannelse og lærerliv

Blog

Det er sjovt, men også vildt anstrengende at være i praktik

Praktik på læreruddannelsen i Aalborgs første årgang afsluttes i disse dage med den obligatoriske praktikprøve. Det kan siges kort: De studerende er meget, meget bedre til at reflektere over egen praksis (og medstuderendes praksis) end vi var på min seminarieårgang i forrige århundrede. Jeg spurgte (som altid): Og hvad har du så særligt lært af denne praktik.

Det er sjovt, men også vildt anstrengende at være i praktik

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Praktik på læreruddannelsen i Aalborgs første årgang afsluttes i disse dage med den obligatoriske praktikprøve. Det er helt klassisk: En mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave. Det har været en glæde at se og høre fra de studerende, der med fem ugers praktik på praktikskolerne, nu har evalueret og sat fokus på en selvvalgt problemstilling. Jeg har (som eksaminator sammen med skolens praktiklærere) hørt om motivationens betydning for læring, om relationsarbejde, om klasseledelse, om didaktiske overvejelser i forhold til særligt udsatte elever, om skole-hjem-samarbejdets betydning – og så har jeg ikke mindst hørt om mange sejre og nogle få nederlag i praktikken.

Det kan siges kort: De studerende er meget, meget bedre til at reflektere over egen praksis (og medstuderendes praksis) end vi var på min seminarieårgang i forrige århundrede.

Jeg spurgte (som altid):

Og hvad har du så særligt lært af denne praktik. Svarene lød:

Jeg har lært

- forberedelse og struktur (helt som Helmke og Meyer siger) er vigtigt

- der er mange måder at være lærer på

- at klasseledelse også handler om at være rundt i hele klassen

- at man også lærer noget i frikvartererne og i hallen

- at man skal være omstillingsparat

- at eleverne har forskellige behov

- at det er hyggeligt og meningsfuldt at forberede undervisningen

- at det gælder om altid at være (eller virke) veloplagt

- at se på elevernes humør og kontekst og være forandringsparat herudfra

- at fagligt overskud er godt

- at man kan stå over for mange elever og alligevel have det godt

- at det er mig, der kan stille krav, og at jeg tør gøre det

- helt praktisk har jeg lært at skrive dagsordenen på tavlen

- at turde vente i ti sekunder før jeg får et svar

- at man også godt må være sjov

- at virkeligheden også er sjov i skolen

- at det også er vildt anstrengende at være i praktik

- at man faktisk bygger relationerne op over tid

Ja, og så havde de naturligvis lært masser om motivationsorienteringer fra Pless og Katznelson, om ”Ti principper for god undervisning” hos Helmke og Meyer, om Løgstrups tilværelsesoplysning, om Louise Klinges relationsarbejde og minsandten om ikke Skinner og behaviorismen også var med på dagens program.

De studerende er et halvt år inde i uddannelsen. Der er tid til at lære en hel del, men de er godt på vej.

Og praktiklærerne var også fortrøstningsfulde.

Tak til studerende på 22.4 – og praktiklærerne på praktikskolen for godt samarbejde.

-

P.S. I Læreruddannelsen 2023 bliver praksis mere integreret i praktikprøven. Det vil jeg se frem til, men også i denne form fik de studerende mulighed for at reflektere over egen praksis på ganske lærerig vis.