Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Evaluering af læreruddannelsens danskfag …. det er et tilbageblik og et blik frem

Nu afslutter et nyt hold studerende danskfaget på læreruddannelsen. De bliver dansklærere (og om to år bliver de lærere). Jeg spurgte, hvad de særligt havde noteret sig om det danskfaglige arbejde med litteratur, sprog og alt andet. Der skal gøres status. Og evaluering kan være SÅ meget mere end surveys med karakterskala og digitale beslutninger fra 1 til 6. Man kan jo bare spørge: Hvad husker du bedst? Hvad har du bidraget med? Har du et godt råd til nye studerende? Så får man meget mere interessante svar.

Publiceret Senest opdateret

Evaluering af læreruddannelsens danskfag …. det er et tilbageblik og et blik frem. Nu afslutter et nyt hold studerende danskfaget på læreruddannelsen. De bliver dansklærere (og om to år bliver de lærere). Jeg spurgte, hvad de særligt havde noteret sig om det danskfaglige arbejde med litteratur, sprog og alt andet. Og med vanlig humor svarede Nicolai: ”Jeg har lært, at størstedelen af nulevende forfattere enten skriver om at stjæle erantis, farlige bjørne eller selvmord og seksuelle overgreb. Det er jo opløftende.” Og det har han jo helt ret i. Mange, mange multimodale tekster, der udgives til børn i disse år, ja- de sætter fokus på svære emner.

Litteratursamtalen har været i fokus i meget af arbejdet. Og om dette skriver andre:

- ”Jeg har sat særlig faglig pris på, hvordan man kan bruge skønlitteraturen, til at kunne forstå omverdenen, ydermere hvordan litteraturen kan styrke den generelle dannelse.” - ”Jeg har sat stor pris på arbejdet med børnebogsgenren og dens indholdsmæssige muligheder. Den har givet mig en fornyet respekt for litteraturens mangfoldighed.”

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

- ”Jeg har sat særlig fagligt pris på, at undervisning ikke kun går ud på lange boganmeldelser og kommasætning, men at Instagram og Fakebooks til forfatterportræt også duer. At Tessas nytårstale også kan bruges frem for Dronningens. Jeg er blevet mere interesseret i børnelitteratur i alle dets afskygninger.”

-”Jeg har sat særlig pris på at lære om forskellige tilgange til litteraturundervisningen. Blandt andet, hvordan man kan gøre litteraturundervisningen spændende, fængende, kreativ og opdagende… Det har været meget godt – og noget, som jeg vil altid tage med videre. Her hører også Grib Litteraturen ind under – den har jeg været glad for at blive præsenteret for.”

Det er opmuntrende for en rutineret lektor igen at blive gjort opmærksom på, at det danskfaglige, der sætter sig hos studerende på Læreruddannelsen, er noget, der (efter min mening) kan gøre hverdagen og skoledagen og litteraturen mere munter, mere relevant, mere vedkommende og mere mangfoldig for de elever, de vil møde om et par år. Det er ikke corona-nedlukningen og mulighederne i skærmarbejdet, der huskes. Det er den stedbaserede læsning af Morten Nielsens digte på rundtur i Aalborg, det er teateroplevelser, og det er studieturen til Biskops Arnö og de svenske skoleelever, det er naturtur til Egholm med faglig læsning, og så er det praksissamarbejdet med gode lokale skoler, hvor teorien er blevet brugt i praksis.

Det er et coronaramt hold, der nu skal til eksamen. De har virkelig gjort sig umage, og de har taget revanche for nedlukningens inaktivitet. Jeg har igen i år haft glæde af kreative, opfindsomme og fagligt velfunderede studerende. Der er grund til at sende en tak til KiDM-projektets forskere og ”Grib Litteraturen”-forfatterne, der har sikret kreativitetens og multimodalitetens faglige forankring.

Evaluering er en måde, hvorpå studerende kan gøre status, og min meget uformelle evaluering kan bruges fremadrettet til at sikre et relevant og engagerende fagligt indhold i min danskundervisning. Evaluering er, når det lykkes, et tilbageblik og et blik frem. Et blik frem for studerende mod deres kommende profession.

P:S. Og evaluering kan være SÅ meget mere end surveys med karakterskala og digitale beslutninger fra 1 til 6. Man kan jo bare spørge: Hvad husker du bedst? Hvad har du bidraget med? Har du et godt råd til nye studerende? Så får man meget mere interessante svar.