Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Produktion af podcast: Virkeligheden er altings prøve

Lærerstuderende har altid glæde af en praksistilknytning til folkeskolen, hvor didaktiske og faglige overvejeler kan afprøves. En af de første dage i marts var et hold danskstuderende fra Læreruddannelsen i Aalborg på besøg på Farsø Skole, en to-sporet skole i Himmerland. De seks klasser på mellemtrinnet havde fået lov at få ”medieundervisning” af danskholdet på en ”fagdag” for alle eleverne. De sædvanlige lærere på mellemtrinnet var backup, men brugte ellers dagen på fælles forberedelse, så alle konfilkter, alle faglige problemer og alle lærernes glæder var overladt til de unge studerende.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Produktion af podcast: Virkeligheden er altings prøve

Lærerstuderende har altid glæde af en praksistilknytning til folkeskolen, hvor didaktiske og faglige overvejeler kan afprøves. En af de første dage i marts var et hold danskstuderende fra Læreruddannelsen i Aalborg på besøg på Farsø Skole, en to-sporet skole i Himmerland. De seks klasser på mellemtrinnet havde fået lov at få ”medieundervisning” af danskholdet på en ”fagdag” for alle eleverne. De sædvanlige lærere på mellemtrinnet var backup, men brugte ellers dagen på fælles forberedelse, så alle konfilkter, alle faglige problemer og alle lærernes glæder var overladt til de unge studerende.

Danskfaget har et modul, der har overskriften ”Multimodalitet”, så det var helt oplagt at afprøve et arbejde med multimodale tekster: podcast og film.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Efter præsentation af klassen, studerende og tjek på ”humørbarometeret” gik arbejdet i gang.

”I skal nu lave jeres egen podcast og fælles vælge et dyr, jeres podcast skal handle om.

Inden I optager jeres podcast skal I

Finde facts om jeres dyr

Hvorfor har I valgt dette dyr

Hvad er specielt ved jeres dyr.”

Sådan lyder arbejdsplanen for introforløbet for produktion af podcast i 4. klasse. Først var der dog en modelgennemgang, dels et eksempel fra en professionelt produceret podcast (”Mørkeland”) og dels en amatørpodcast lavet af de lærerstuderende selv, så blev arbejdet sat i gang.

En podcast som eksempelvis ”Sara og monopolet” har et indhold, der for det meste er:

Jingle

Præsentation af dagens Monopol og her også et velkommen

Oplæsning af dilemmaer

Diskussion

Uddeling af Monopolt-shirt som afslutning

Samme struktur ligger bag de fleste podcast, så det var bare med at gå i gang med arbejdet.

Det er igennem arbejdet med selv at producere en podcast at eleverne (og studerende) får tjek på netop denne genres muligheder. Det er også gennem arbejdet her, at de studerende får et indblik i, hvorledes en multimodal produktion kræver planlægning, struktur og overblik for at lykkes. En særlig erfaring er også, at man altid må justere undervejs. Det er (også her) ganske svært at vide, hvilken elevfaglighed der bringes med i arbejdet.

Det tekstlige udgangspunkt var hentet fra Linn Skåber og Lisa Aisatos smukke bog ”Til ungdommen”,  hvor teksterne er korte, skrevet med et ungdomsperspektiv og hvor illustrationerne af Lisa Aisato er åbne for fortolkning.

Ikke alle brugte teksterne som afsæt. Undervejs viste det sig, at en af klasserne var mere optaget af forskellige dyr. Andre ville gerne lave podcast om deres fritidsinteresse, - og så kom lærerfagligheden og evnen til at justere en plan – i spil, og der blev arbejdet med andre temaer end det oprindeligt planlagte.

Sådan må man altid revurdere sin undervisning; og her hvor det primære mål var at få erfaring med at producere podcast, så var det en glimrende justering.

”Virkeligheden er altings prøve”. Sådan står der på en sten ved Aggersborg Kirke (der jo også ligger her i Himmeland). Her blev podcast og multimodale tekster og didaktik (og klasseledelse) afprøvet i virkeligheden.

Det er berigende og lærerigt for Læreruddannelsen, når folkeskolen sådan giver rum og plads (og rundstykker) på en dag med praksislæring.