Blog

Virkeligheden er altings prøve 3

Et danskhold fra UCN var (for tredje gang i år) på besøg på Tornby Skole. I dag var temaet film og filmiske virkemidler, der skulle undervises i for alle elever fra 0. til 6 klasse. Det er altid vigtigt at afprøve teorien (og her multimodalitetsteori og filmteori) i virkeligheden. Det er her, prøven står. Det går ikke uden rundstykker og rigelige mængder kaffe, men det går heller ikke uden engagement hos såvel studerende som elever.

Publiceret Senest opdateret

Danskhold 21.4, Læreruddannelsen, UCN var (for tredje gang i år) på besøg på Tornby Skole. Der har været forskellige faglige temaer. I dag var det film og filmiske virkemidler, der skulle undervises i for alle elever fra 0. til 6 klasse.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Der var masser af aktivitet gennem dagen. På vidt forskellige niveauer blev der arbejdet med lyd, lys og fortællestrategier. Det afsluttende produkt var for manges vedkommende en kort film, en musikvideo eller en lidt længere film.

De studerende, der går på anden årgang på Læreruddannelsen, havde alle udfordringer med klasseledelse, didaktiske overvejelser og relationsarbejdet. Det var dog ”en nem opgave”, for eleverne var særdeles engagerede. Dagen begyndte med morgensang i aulaen, og så blev der arbejdet indtil dagens sluttidspunkt kvart i to.

Kommentarerne fra de studerende lød: Eleverne mødte ind med godt engagement, de viste en høj grad af fordybelse, devar arbejdsomme, eleverne syntes det var en opgave, de ville være med i, de studerende kunne notere sig en udvikling siden sidst, (første klase har ”lært at gå i skole”), det var sjovt, succesfuldt, til tider var teknologien lidt rodet, det var anderledes og sjovt, de fik afprøvet god klasseledelse, de fik set udfordringerne med en lille klasse, der var også larm og kaos, der blev brug for improvisation, specialpædagogik og teamwork. De studerende gav sig selv og eleverne et skulderklap, - alle va var gode til at arbjede med frihed under ansvar.

Det er altid vigtigt at afprøve teorien (og her multimodalitetsteori og filmteori) i virkeligheden. Det er her, prøven står. Det går ikke uden rundstykker og rigelige mængder kaffe, men det går heller ikke uden engagement hos såvel studerende som elever.

En god dag. Dem er der mange af i folkeskolen.

Tak til Tornby Skoles lærere og leder, der igen igen åbnede skolen for et hold studerende.