Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Danskdidaktisk opslagsbog

Almen didaktik og fagdidaktik, Analyse, Brugstekster, Børne – og ungdomslitteratur, Dannelse. Det er de første opslagsord i denne ”Danskdidaktisk opslagsbog”. Der er mange flere: ”Genrer, Grammatik, Helheds- og elementprincippet, Historisk læsning, Indhold og Kommunikation. Der er også Motivation, Multimodale tekster, mundtlig fremstilling og Nabosprog. Der er Vurderingskriterier og Æstetiske læreprocesser og Årsplaner. Der er seksogtres opslagsord, der alle får mellem fem og ti linjer i denne bog.

Publiceret Senest opdateret

"Almen didaktik og fagdidaktik, Analyse, Brugstekster, Børne – og ungdomslitteratur, Dannelse".

Det er de første opslagsord i denne ”Danskdidaktisk opslagsbog”. Der er mange flere: ”Genrer, Grammatik, Helheds- og elementprincippet, Historisk læsning, Indhold og Kommunikation". Der er også "Motivation, Multimodale tekster, mundtlig fremstilling og Nabosprog". Der er "Vurderingskriterier og Æstetiske læreprocesser og Årsplaner".

Der er seksogtres opslagsord, der alle får mellem fem og ti linjer i denne bog. Bodil Nielsen skriver en introduktion, og som altid kan det være klogt at læse den, før man slår op i bogen. ”Dansk er mange ting”, står der her. Ikke blot er det titlen på en bog fra 1968, det er også sådan, at dansk er mange ting. Dansk er tekster, dansk er kommunikation og dansk er et redskabsfag med læsning og skrivning i alle mulige og multimodale tekster. De mange opslagsord er således også vidt forskellige. De handler om kommunikation, tekster og færdigheder i faget, men de handler også om formidling og didaktik. Det enkelte opslag kan være en hjælp for læreren til at blive klogere på et snævert område, det kan også (gennem de givne henvisninger) give overblik og sammenhæng.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

To opslagsord kan give et indblik i kvaliteten. Ordet ”grammatik” får syv sider. Det er Bodil Nielsen, der er forfatter her. Først er der en case, der er markeret i en grå ramme. Sådan har alle ord afsæt i en mere eller mindre udtalt praksis. Her er det 5. b, der skal skrive en kampagnetekst. Her arbejdes der med pronominer, særligt med forskellen på, om man skriver ”Det affald, du smider i din skraldespand….” eller om man skriver ”Det affald, man smider i sin skraldespand….” Med afsæt i denne case, så følger der andre afsnit med overskrifterne: ”Normativ og deskriptiv”, ”Formel undervisning”, ”Grammatik i kontekst”, ”Sprogrigtighed”, ”Det formelle og det funktionelle” og ”Skolegrammatik”.

Danskdidaktisk opslagsbog Redigeret af Bodil Niesen Hans Reitzels Forlag, 557 sider 2022

Alle kapitler afsluttes med forslag til andre opslagsord, der har samme emne. Herefter er der ”Forslag til videre læsning” (med to-tre titler, ikke flere og tak for det), og så er der ”Referencer”, hvor der også er holdt hus med antallet. Tager man ordet og kapitlet med ”Motivation”, så er det Carsten Frank Madsen, der er forfatter. Han har også syv sider til dette store område. Her indledes med en case fra 7. årgang, der tilsyneladende ser mange film. Dette vil dansklæreren gerne bruge i forhold til at motivere eleverne for danskfaget. Overskrifterne her er nu ”Hvad er motivation?”; ”Gamification: præstationer og involvering i sprog og grammatik”, ”Skriftlig fremstilling: Skriv tekster, der gør en forskel” og endelig ”En filosofisk slutnote.” i ”Forslag til videre læsning” er Pless og Katznelsons ”Unges motivation i udskolingen” og Skaalvik og Skaalviks: ”Motivation for læring – teori og praksis”.

Således er opslagene korte, det er altid godt, at man kan skrive kort om noget komplekst. Det har skribenterne her gjort. Bogens forfattere er mange, det er forfattere fra læreruddannelserne og fra Nationale Videncentre. De ved noget om faget, de ved noget om formidling, didaktik og pædagogik. Det er lykkedes for alle at få de meget komplekse begreber forklaret rimeligt på få sider. Vil man slå enkelte begreber op, så er der et glimrende stikordsregister bag i bogen. Bogens layout er klassisk. Der er god papirkvalitet, der er klare deloverskriftet, der er cases blokket ind i grå rammer, der er citater, der er tydeligt fremhævet og det er overskueligt at læse. Men det er da forunderligt, at der er en hel bog på 557 sider uden billeder. Danskfaget er også æstetiske tekster, der er film, billeder, billedbøger, fotos og alt muligt multimodalt. Det lykkes for Simon Skou Fougt at skrive syv sider om multimodale tekster uden at bruge et eneste billede. Mærkeligt. Det ændrer dog ikke på, at det er en opslagsbog, der kan anbefales til lærerstuderende i danskfaget og til dansklærere.