Blog

Morten Nielsens "Farvel til Byen" i stedbaseret læsning

Der er al mulig grund til at arbejde med stedbaseret læsning, når man bor i Aalborg, hvor Morten Nielsen er født. Konceptet her kan oversættes og redesignes til mange andre forfattere. Der er mange, der på en eller anden vis har skrevet deres hjemby og hjemegn ind i litteraturen. Her er Morten Nielsens kronik i en stedbaseret læsning for lærerstuderende på Læreruddannelsen i Aalborg:

Publiceret Senest opdateret

Farvel til byen … sådan kan man beskrive en afsked med hjembyen

Det er Morten Nielsen, der som 18-årig i 1940 er optaget på Københavns Universitet, hvor han skal læse litteratur.

Nu rejser han fra sin barndoms by. Det bliver med den 18-åriges blik fra Københavnerbåden, der dengang sejlede fra Aalborg:

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

”Men nu rejser man. Et Papir, man har i Lommen, et Akademisk Borgerbrev, meddeler på højtideligt Latin, at de næste Aars arbejde ligger i en anden By. Man staar paa et Skib og ser Striben af Vand mellem sig selv og Bolværket blive bredere og bredere. Skibet kommer i fart, og man bliver lidt træt i Armen af at vinke. Og med ét betyder saa det, at et par Fabriksskorstene og et Kirketaarn forsvinder bag Bakkerne og man har sagt Farvel til sin Barndom og dens By.” Sådan kunne en kommende digter skrive i 1940. Han blev 22 år og døde så alt for ung af en vådeskudsulykke i forbindelse med arbejdet i modstandsbevægelsen.

Der er al mulig grund til at arbejde med stedbaseret læsning, når man bor i Aalborg, hvor Morten Nielsen er født. Konceptet her kan oversættes og redesignes til mange andre forfattere. Der er mange, der på en eller anden vis har skrevet deres hjemby og hjemegn ind i litteraturen.

Her er Morten Nielsens kronik i en stedbaseret læsning for lærerstuderende på Læreruddannelsen i Aalborg:

1. Vær beredt på en gåtur (med oplæsning og lyrik).

2. Forberedelse: Læs Kroniken: Farvel til byen. Den har været i Aalborg Stifttidende i 1940.

Hver studiegruppe får et sted. Man finder stedsbeskrivelsen i kroniken. Man læser op på stedet. Hvis man ikke synes teksten fra Kroniken passer, så læser man en strofe fra et Morten Nielsen-digt.

ALLE studerende øver sig i at kunne recitere to linjer fra et Morten Nielsen-digt, når vi står ved gravstedet på Almen Kirkegaard.

1. Katedralskolen,

2. Budolfi:

3. Aalborg Stifttidende,

4. Prinsensgade 6 ,

5. Kærlundsvej 25

6. Mølleparken-udsigt,

7. Aalborgtårnet,

Vejret var (som altid) godt til den 8- 9 kilometer lange tur rundt i byen

Der blev læst op på de nævnte steder, ruten går gennem midtbyen, på kirkegården, til Katedralskolen og endelig op til Mølleparken (hvor man kan drikke en kop medbragt kaffe).

Stedbaseret læsning med indlagt vandretur giver mange gode sidegevinster. Ikke nok vil Morten Nielsen digte og liv altid blive husket, men en fælles tur giver også anledning til mange samtaler på tværs af studiegrupper og venskabsgrupper på holdet.

Det kan anbefales. Meget. Og så er Morten Nielsens lyrik så ungt, så nutidigt, så eksistentielt og så smukt. Og hans prosa er formfuldendt og alt andet end en skolestil.

I ”Efterladte digte” er et digt med titlen ”Jeg ser nu i nat”. Her lyder slutstrofen:

”Du skal vokse og blomstre og sætte dine frø.

Du er endnu for ringe til at dø.”

Morten Nielsen døde selv alt for ung, men han nåede at blomstre og sætte frø i lyrikkens verden.

Han ville være fyldt 101 år den 3. januar 2023.