Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Læreruddannelsens praksissamarbejde med spil og leg

Praktikperioderne på Læreruddannelsen i Aalborg ligger således, at der ikke er praktik på anden årgang. Også derfor er det vigtigt med et godt samarbejde med de lokale skoler, så de studerende kan afprøve noget af teorien i praksis. Det sker på vidt forskellig vis på de forskellige hold, men der er grund til at glæde sig over et samarbejde, der er inspirerende for såvel læreruddannelse som lærerne på skolen. Og forhåbentlig bliver eleverne også klogere og dygtigere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læreruddannelsens praksissamarbejde med spil og leg

”Lav et spil eller en leg, som jeres klassekammerater skal spille.

Find ud af spillereglerne.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Skriv spillereglerne, så andre kan følge dem.

Spil spillet (eller leg legen) sammen med de andre fra klassen.”

Det arbejdede alle eleverne fra 0. til 5. klasse med på temadagen på Tornby Skole, en lille skole i lokalområdet. Dagens tema var ”instruerende tekster”, og de studerende fra Læreruddannelsen i Aalborg havde forberedt en undervisning for alle elever. En undervisning, der havde som mål at give eleverne kompetence i at læse en multimodal fagtekst, fortolke multimodale tekster og i det hele taget arbejde med instruerende tekster i praksis.

Mål for studerende var det helt grundlæggende:

at planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning målrettet et bestemt klassetrin.

At få erfaring med det danskfaglige arbejde, der tager afsæt i ”Grib Litteraturen” – og faglig læsning.

Målene kan forekomme abstrakte, men som vanlig greb de studerende muligheden for at gå særdeles kreativt til opgaven. Der var pirattema i 0. klasse, hvor der blev instrueret i at lave pirathatte, udarbejde skattekort og finde sørøverskatten.

I 3. klasse blev der arbejdet med stafetløb, og der blev udarbejdet mange og anderledes stafetter, der så kunne afprøves. Andre klasser arbejdede med alle mulige andre spil og lege. Nogle instruktioner var videobaseret, andre billedinstruktioner og andre igen var med tekst.

Et af benspændende for planlægninger var (som sædvanlig) at der skulle indgå bevægelse i undervisning. En nem opgave på en skole, hvor de fysiske rammer er virkelig gode med multibane, idrætshal og store og rummelige lokaler og gange.

Opgaven var rammesat således til de studerende, der går på anden årgang i dansk:

Arbejd med afsæt i en fagtekst, der har et tema i forhold til en leg, et spil.

Der skal indgå en udeskole-aktivitet, bevægelse, egenproduktion.

Der skal være fokus på genreforståelsen med særligt henblik på ”instruerende tekst”

Opstil mål for undervisningen.

Opstil danskfaglige mål, personlige mål, sociale mål

Overvej evalueringsdelen.

I skal præsentere en ”mesterfortolkning” af en tekst. (altså: I skal lave en instruerende tekst – en digital og en analog) (altså en ”film” og en illustreret analog tekst.)

Brug arbejdsopgaverne i ”Grib Litteraturen” til inspiration.

Tag udgangspunkt i en multimodal tekst, (fagbog), der henvender sig til aldersgruppen.

Praktikperioderne på Læreruddannelsen i Aalborg ligger således, at der ikke er praktik på anden årgang. Også derfor er det vigtigt med et godt samarbejde med de lokale skoler, så de studerende kan afprøve noget af teorien i praksis. Det sker på vidt forskellig vis på de forskellige hold, men der er grund til at glæde sig over et samarbejde, der er inspirerende for såvel læreruddannelse som lærerne på skolen. Og forhåbentlig bliver eleverne også klogere og dygtigere.

Og det var sjovt.