Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Praktikeksamen: Et reflekterende team på teams

Teamarbejde på teams når lærerstuderende er i praktik: ”Det vigtigste jeg har lært er nok, at man får så meget fagligt udbytte ud af de fælles refleksioner over undervisningen. Vi har simpelthen talt om alt det, der gik godt, og om alt det, der ikke gik helt som vi troede. Det bliver man så meget klogere af.”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Praktikeksamen: Et reflekterende team på teams

Forberedelse til eksamen er altid godt. Når det er en praktikeksamen, hvor praktikken har været online, og når eksamen også er på teams, så kræver det virkelig noget af de lærerstuderende eksaminander.

Der skal tænkes nyt om formen på oplæg, det skal overvejes, hvordan man viser artefakter fra undervisningen, og praktikgrupperne må også forholde sig til den digitale forms indflydelse på en gruppesamtale.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Ikke overraskende løste de studerende på første årgangs læreruddannelse i Aalborg opgaven med at være et ”team på teams”. Praktikken har givet dem mange udfordringer, der er løst på bedste vis.

En central erfaring fra online-praktikken og praktikken generelt gav Noor udtryk for, da der var ”samtale om bedømmelsen”. På praktikteamets vegne sagde hun: ”Det vigtigste jeg har lært er nok, at man får så meget fagligt udbytte ud af de fælles refleksioner over undervisningen. Vi har simpelthen talt om alt det, der gik godt, og om alt det, der ikke gik helt som vi troede. Det bliver man så meget klogere af.”

Praktikken er online, men relationsarbejdet har været i fokus. Litteratursamtalens mulighed i teamsuniverset, Olga Dysthes tanker om dialogisk klasserum, Vygotsky (han er altid med), Louise Klinge og relationsarbejde. Hopfenbeck og selvreguleret læring og Grib Litteraturen og Illum Hansen og Henkel. Teorien har været med. Og praksisopgaven blev løst forbilledligt. Det har været opmuntrende selv for en rutineret seminarielærer at lytte og samtale om praktikken på teams, i teams og med de respektive teams.

Alle ville hellere have været ”i virkeligheden”, men det er en lærerkompetence, at man ”tager det som det kommer”, når rammevilkårende ændres.

Her er (og Marie Malta, Kristian og Casper har sagt god for kigget ind i deres team) to billeder, der viser, at også en eksamen over Teams kræver fysiske rammer.

Billede 1 viser forberedelsen, hvor ALT er flyttet rundt i studenterboligen, så der er plads til skærm og eksamen:

Og billede to viser et klip fra en velforberedt praktikeksamen. Der er skærm og studerende, der har masser af digitale artefakter – og en god plan for forløbet:

  

Det blev en praktik og en eksamen, som de studerende (og undervisere og praktiklærere) helt sikkert vil huske. Forhåbentlig fordi det var eneste gang det var i digital form, men også fordi det lykkedes – på trods af alt.

Som Jonas i 5. klasse sagde: ”Nogen gange er det rart at arbejde med noget, der er let. Andre gange er det rart at få en udfordring indenfor noget, man kan”. Sådan er det også for lærerstuderende. Nogle gange er det rart med en udfordring. Den tog de. Og det gik godt.

P.S. Men…. lad os nu vende tilbage til klasseværelset inden sommer.