Blog

Udeskole ... i Haifa, Iarael

Udeskole, praktisk arbejde, selvforvaltende elever, selvstyre til lærerne, teamwork, gode omgivelser med masser af små og store rum. Det var alt sammen med til at give et billede af en skole, hvor eleverne lærte noget, alt mens der også var tid til leg.

Publiceret Senest opdateret

Jeg må tro på læreren, når hun siger at det er en sang til naturen. Det foregår på hebraisk, eleverne fra anden klasse står i en rundkreds ude i ”the Forest”, en del af det store naturreservat, der omgiver skolen i området Misgav, lidt øst for Haifa.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Eleverne er ude denne formiddag, helt som de er ude et par dage om ugen. Der er forskellige områder, de må være på. De bygger huler. Det er anden klasse. De lidt større børn i tredje og fjerde klasse har et område i skoven lidt længere væk. Her har de talt om Abraham og monoteistiske religioner, og det har været afsæt for nok en gang leg i skoven. Leg er vigtigt, siger lærerne.

Til tider rammesættes dagen, men det er et stort ønske for skolen og for lærerne, at eleverne bliver så selvforvaltende som muligt. Her i skovområdet er der god plads, de skændes ikke, der er plads til at være alene i kortere momenter, der er plads til at lege og lære.

På en bålplads steges der falalffelbrød. Det er også godt. Og så skinner solen jo her i Israel.

Der er tre områder, der er rettesnoren for skolens pædagogik:

1. Lederskab. Eleverne skal lære at tage lederskab for sig selv, for en gruppe og for det fælles samfund.

2. Planlægning af egen tid og et liv. Eleverne skal lære, at de kan vælge, hvad de vil bruge tiden til. Ikke altid, men til tider. Der er længerevarende projekter, (nogle over det meste af et år) og her lærer de at bruge tiden fornuftigtigt mod et langsigtet mål.

3. Samarbejde. Eleverne skal lære at samarbejde, de skal lære at arbejde for andre end sig selv. Denne dag sad femteklasserne inde og arbejdede med et skakspil, der kunne bruges udendørs. Ikke på egen legeplads, men på en legeplads til de mindre klasser. Man skal lære samarbejdet for det fælles.

Der er mange ”spaces for learning”, men overalt var der ro og godt teamwork. Skolen arbejder meget med elev-elev-feedback, det lærer de fra første klasse. Der var dyrehave, der var drivhuse, der var gode legepladser, Og så var der ufattelig mange frivillige, volounteers i alle aldre, der hjalp her og der.

Det er en ”public school”, der var ikke et særligt stort budget, men læreren havde en retning, de alle kunne og ville følge.

Og eleverne var klar.

Udeskole, praktisk arbejde, selvforvaltende elever, selvstyre til lærerne, teamwork, gode omgivelser med masser af små og store rum. Det var alt sammen med til at give et billede af en skole, hvor eleverne lærte noget, alt mens der også var tid til leg.

P.S. Ja, udeskole i Israel er lidt mere klimavenligt. Det bliver sjældent under ti grader.