Blog

Virkeligheden er altings prøve

På en sten ved indkørslen til Aggerborg kirke står der ”Virkeligheden er altings prøve”. Det står også over en af dørene på Lærerskolen i Ollerup. Det citeres mange steder, hvor lærergerning og uddannelse er i spil.

Publiceret Senest opdateret

På en sten ved indkørslen til Aggerborg kirke står der ”Virkeligheden er altings prøve”. Det står også over en af dørene på Lærerskolen i Ollerup. Det citeres mange steder, hvor lærergerning og uddannelse er i spil.

Tankegangen fra Jakob Knudsen kan man også genkende i Læreruddannelsen i UCNs tilgang til læring og undervisning. Her tales der om ”Refleksiv Praksislæring”, en tilgang, der er båret af seks principper:

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

1. Den studerendes egne erfaringer og oplevelser inddrages i undervisningen

2. Undervisningen planlægges med passende forstyrrelser

3. Undervisningen tilrettelægges som udforskning

4. Undervisningens indhold vælges ud fra det eksemplariske princip

5. Undervisere og studerende samarbejder om læreprocesser

6. Undervisere og studerende skaber rum for dialog og feedback

Disse principper er også med, når undervisningen planlægges i de enkelte fag. På alle fag forsøger undervisere og studerende at koble praksis og teori sammen, hvor det giver mening.

Der er mange eksempler herpå, men et eksempel fra dagen i dag kan tages frem.

I dag har Horne Skole (en lille lokal seksklasses-skole) har igen i dag haft studerende fra Læreruddannelsen i Aalborg på besøg. Helt som i september, hvor samme danskhold var på besøg, så var det de nye førsteårsstuderende, der havde undervisningsopgaven i 0.- 6. klasse. Hele dagen. Også frikvartererne. Og spisepausen.

Det er altid spændende, sjovt, inspirerende, interessant og hyggeligt for studerende at være ude på en ”rigtig” skole med ”rigtige elever”. Det er også (og ordene er hentet fra den første korte evaluering) lidt op ad bakke, støjende, opmærksomhedskrævende og udfordrende at være den, der er læreren.

Der var plads til julemusik, postløb, tanker og samtaler om et godt skoleliv og der var børn, der skulle trøstes, have plaster på, snakkes med, spilles bold med og i det hele taget blev lærerhverdagens mangfoldighed af opgaver de studerende ansvar.

Det var en dag med plads til masser af praksislæring. De kommende dage vil der blive reflekteret og diskuteret og talt om dagens undervisning: Hvad fungerede godt? Hvilke udfordringer var der? Hvad kunne gøres bedre? Hvilke teorier kunne der gøres brug af? Hvorfor? Hvorfor? Og Hvorfor?

Der var helt sikkert meget at samtale om på vejen sydpå mod Aalborg og de kommende dage.

Således er Refleksiv Praksislæring ikke et fjernt teoretiske begreb, der kun figurerer i hvidbøger og hyldesttaler. Det er …. Praksisrettet og meget refleksivt.

P.S. Der er altid tøven: hvem kan tillægges sentensen ”Virkeligheden er altings prøve”. Det er altså Jakob Knudsen, man kan kreditere herfor. (Jakob Knudsen: Se nu stiger solen …. Og ”Den gamle præst” og ”Lærer Urup” med mere).

På forsiden af hæfte nr. 6. i "Bogvennen" fra 1915, er klenodiet: Et fotografi af Jakob Knudsen og herunder hans håndskrevne sentens og hans signatur. Sentensen og billedet var anbragt midt i en svensk anmeldelse af "Den gamle Præst", som netop da var udkommet på svensk. Så nu kan alle, der har brugt sentensen og tillagt det Jakob Knudsen uden at vide det, ånde lettet op. Og alle der har brugt sentensen og tillagt det Grundtvig kan ??..."