Blog

Livet som ny lærer i folkeskolen

”Der er dage, hvor jeg griner rigtig meget. Der er også dage, hvor alt er trals.” Sådan lød slutbemærkningen fra AC, Anne Christine, der er ny lærer i folkeskolen, da hun (tilbage på Læreruddannelsen i Aalborg) skulle fortælle ”studiepraktik-elever” (wannabe-lærerstuderende fra omegnens gymnasiale uddannelser) om livet som ny lærer i folkeskolen.

Publiceret Senest opdateret

Livet som ny lærer i folkeskolen

”Der er dage, hvor jeg griner rigtig meget. Der er også dage, hvor alt er trals.” Sådan lød slutbemærkningen fra AC, Anne Christine, der er ny lærer i folkeskolen, da hun (tilbage på Læreruddannelsen i Aalborg) skulle fortælle ”studiepraktik-elever” (wannabe-lærerstuderende fra omegnens gymnasiale uddannelser) om livet som ny lærer i folkeskolen.

Anne Christines baggrund for en fast ansættelse på en folkeskole var selvfølgelig en læreruddannelse: ”På læreruddannelsen har det været en stor glæde at være på et stamhold. Det har været virkelig godt at være i en studiegruppe. Det er et virkelig godt socialt afsæt for studiet. Jeg var tutor, jeg var studentervejleder.Så blev jeg lærer og blev først vikar i et år.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk


Jeg blev fast vikar for en 9. klasse, og så blev jeg ansat i fast stilling samme sted.

Nu er jeg på en skole med 1060 elever, en stor skole, hvor jeg er matematiklærer i 8. klasse. Det er spændende. Tre ottende klasser med alle de udfordringer, der ligger her. Det er elever med lavt selvværd, der er elever med alt for stort selvværd. Det er elever i 8. klasse med den mangfoldighed, det nu giver.”

Anne Christine gav et godt indblik i hverdagen som lærer, der er andet og mere end matematikundervisning: ”Der er 24 timers undervisning. Der er gårdvagter. Der er fagmøder med matematikfaggruppen. Der er teammøder. Der er afdelingsmøder, hvor man så kan tale om ”det gode frikvarter”, skolens miljø, elevernes trivsel og alt muligt.”

Undervisningen står selvfølgelig centralt med de udfordringer, det nu rummer: ”Når man så planlægger sin undervisning, så kan det eksempelvis være sådan: Eleverne skal lære noget om vinkler. Det indebærer noter fra undervisningen, et spil, lidt Geogebra og nogle opgaver. Men så var nettet nede. Hele formiddagen Hvad gør man så? Der skulle rykkes rundt på planen. Der kommer for meget uro, så snart planen ændres. Den slags må man tage med og lære af, når man er ny lærer.”

Allerede efter et års ansættelse har Anne Christine i praksis lært noget helt basalt i forhold til planlægningen.

”Hav altid noget i baghånden

Strukturer er godt, det er alfa og omega

Der skal sættes tid på opgaverne

Tjek på nye gruppekonstellationer

Hjælpelæreren skal ikke altid tage de svage elever.

Grin er guld. Sten, saks, papir er også vigtigt.”

Skolens undervisning er meget mere end at lære om rette og stumpe og spidse vinkler i geometri.

Arbejdet med eleverne dannelse fylder også, og Anne Christine siger:

”Eleverne skal lære at spise pænt. At rydde op At passe på hinanden. At passe på skolens og hinandens ting. At lære at være et ordentligt menneske.

Og så er der forældresamarbejdet med mange mails. Information til forældre. Forældresamtaler.

Og så er der heldigvis hjælpsomme kolleger, der giver ideer til undervisning, vi drikker kaffe, taler om tilværelsen og kollegerne giver gode tips til overlevelse.”

Det overraskende er eleverne meget store interesse i alt, der ligger uden for matematik:

”AC, hører du nogensinde Harry Styles?

AC, hvis du var en hund, så tror jeg, du ville være en Golden Retriever?

AC, gør det egentlig ondt at få en abort?

AC, nu forstår jeg, at nettoløn ikke kun er noget man får, hvis man arbejder i Netto?

AC, hvornår skal jeg nogensinde bruge det her? (om et spil Meyer)”

Sådan er der mange og sjove oplevelser i hverdagen. Anne Christines bedste råd til nye og kommende lærere er:

”Husk at ting tager tid

Vær ikke bange for at spørge om hjælp i forhold til undervisning, relationer, forældremails.

Nogle dage kører undervisningen ikke, andre dage er fantastiske. Tag det ikke så tungt.

Der er dage, hvor jeg griner rigtig meget. Der er også dage, hvor alt er trals.”

Ikke alle får ansættelse på en skole, hvor samarbejdet fungerer så godt som her. Det er guld være med gode kolleger og et godt introforløb med en anelse nedsat undervisningstid til nye lærere. Sådan er det på Anne Christines skole. Det er ikke hver dag, der er en fest, men der er festlige dage, der lyser over de mere grå.

De unge studiepraktikanter kunne forhåbentlig se billedet af en profession med en mangfoldighed af muligheder. De fik her et billede af en profession, hvor der er mange gode dage.