Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Eleverne lytter sjældent på samme tid, - men .....

”Jeg er meget overrasket over, hvor gode eleverne i 4. klasses er til at huske alle de forskellige ting, de skal huske til Google Meet og tidspunkterne, hvor vi skal mødes.. Det er sejt.” Sådan lyder et af udsagnene fra en af de lærerstuderende, hvor første praktikperiode nu foregår på GoogleMeet. Det går altså rimeligt. Eleverne får så megen ros for deres vilje til at få det til at lykkes. Stor ros til alle de elever, der også har overskud til at tage studerende ind i online-skolen, - og dermed være med til at give alle en skoledag, der giver mening.Praktiklærerne er SÅ gode. Alle ville hellere være "in real life" - men det går.....

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Eleverne lytter sjældent samtidig…

”Jeg er meget overrasket over, hvor gode eleverne i 4. klasses er til at huske alle de forskellige ting, de skal huske til Google Meet og tidspunkterne, hvor vi skal mødes.. Det er sejt.” Sådan lyder et af udsagnene fra en af de lærerstuderende, hvor første praktikperiode nu foregår på GoogleMeet.

Lærerstuderende fra første årgang er i den første praktik. Den første uge har nu været med onlineundervisning. Som underviser på læreruddannelsen tænker jeg, at det er en virkelig stor udfordring, at den første praktik foregår i en lockdown-periode for skolen. Kan de klare den, så vil de kunne klare mange og omskiftelige opgaver i forhold til de undervisningsopgaver, de vil møde i deres fremtidige profession. Jeg forsøgte at give et lille basiskursus til online-problemundervisning, da vi ”mødtes” (på teams, selvfølgelig) til undervisning i første uge i det nye år. Det blev kort. Det var blot et forsøg på at holde humøret oppe. Så var der praktik på regionens skoler.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Nu har de været ”ude i virkeligheden” (der så er en online-underviser-virkelighed), og jeg har spurgt de unge kommende lærere:  Hvad har overrasket dig i forhold til praktikken, der skal gennemføres (indtil videre) med online-undervisning? Og hvilken oplevelse har været særlig tankevækkende for dig?

Det var opløftende at læse deres svar.

Først og fremmest er det opløftende, fordi de har en fantastisk hjælp i praktiklærerne. De kan ikke få ros nok. Dernæst er det opløftende, at de kommende lærere (ja, de har gået på uddannelsen i et halvt år) har taget opgaven på sig. De gør deres bedste, og de reflekterer over det, der sker. De tre praktikkompetenceområder: didaktisk kompetence, relationskompetence og klasseledelseskompetence får følgende bemærkninger med på vejen fra de studerende:

1.Den didaktiske kompetence viser sig her: ”Det der har sat særligt spor i mig er eleverne. Jeg ved ikke hvad jeg kunne forvente af elever i 6.klasse, men jeg er blevet klogere. Eleverne har lavet nogle opgaver, hvor man får et indblik i, hvad der sker inde i hovedet på dem, og det er dybt interessant. Eleverne har stort gå på mod, ærlighed, oprigtighed og mod man sjældent ser. Jeg kan ikke vente med at undervise på mandag, for det er fantastisk.”

”Det har overrasket mig, hvor enormt vigtig formidling og kommunikationen er. Du kan have styr på dit stof, din plan og have fagligt overskud. Men hvis formidlingen ikke er klar og tydelig vil alle andre parametre sejle. Det kan være en udfordring - specielt når det hele foregår online.”

”At opleve hvordan min formidling skabte forståelse hos ham, var mega fedt!

”Jeg er blevet positiv overrasket over, hvor gode eleverne er til online-undervisning. De er gode til at sætte kamera på, og række hånden op. Vi bruger dog meget tid på at forklare opgaverne til eleverne. De har svært ved at følge med, når de bliver præsenteret for en opgave over skærmdeling. Dog er de gode til at udøver opgaven, efter den lange introduktion.  

2.Relationskompetencen: ”Jeg synes, det har været spændende, at man har kunne arbejde med de svage elever mere fokuseret, end man ville kunne fysisk. Vi som undervisere har mere tid til at hjælpe nogle af eleverne, fordi at vi ikke skal have styr på en klasse samtidig.”

”Derudover er jeg blevet endnu mere opmærksom på vigtigheden af relationen til eleverne. Det er meget mere afgørende, end man tror. Det er svært over teams, men vi får det bedste ud af det gennem diverse lege, opgaver og opsamlinger i mindre grupper, så der er mere tid til den enkelte elev.”

” For mit eget vedkommende, kan jeg mærke, at min motivation og lyst til at arbejde med eleverne vokser for hver dag. Det er fedt, at få skabt en relations til eleverne. Vi fokuserer meget på relationsarbejdet, selvom det er en udfordring gennem den online-undervisning.”

” Det der har overrasket mig mest er, at eleverne i 4. klasse er så gode online. Dagen foregår således, at pigerne tjekker ind kl 8:30-45, hvor drengene har tid indtil 9:00. Her har vi tid til at sige godmorgen til alle sammen. Herefter har de til klokken 12, hvor de skal arbejde på de opgaver vi har lagt op til dem.”

3.Klasseledelseskompetence:

” Den oplevelse, jeg husker særligt, er en historietime, som overhovedet ikke gik efter planen. Eleverne forstod ikke opgaven, teknikken drillede og fokus manglede. Vi måtte til sidst lave opgaverne fælles på klassen frem for hver især - selvom dette ikke havde været vores plan fra starten af. 

Så det endte egentlig med at være en fin time, selvom vi lige fik pulsen lidt op af alle de spørgsmål.”

” At man skal have styr på utroligt mange ting, når man underviser. Det kræver et stort overblik at være lærer, og undervisningen kan ikke blive god uden forberedelse. Man skal forklare gentage sine forklaringer igen og igen, da eleverne sjældent lytter samtidigt.”

Det går altså rimeligt. Eleverne får så megen ros for deres vilje til at få det til at lykkes. Stor ros til alle de elever, der også har overskud til at tage studerende ind i online-skolen, - og dermed være med til at give alle en skoledag, der giver mening.

Det fungerer. Der er noget, der lykkes. Men det siges klart fra alle lærerstuderende (og helt sikkert også fra elever og lærere: Vi ville langt hellere være i et klasseværelse med eleverne!

”Men alt i alt syntes jeg at onlineundervisningen har gået godt efter omstændighederne, ville dog til enhver tid hellere være på skolen og lave noget ”rigtigt” undervisning og ikke bare kaste opgaver ud som de skulle lave.”.

Sådan se det ud her efter en uge. Forhåbentlig når de fleste at møde eleverne ”in real time” inden praktikken slutter. Indtil da må man glædes over velviljen fra alle parter: Lærere, elever og studerende bidrager alle til et rimeligt forløb for de lærerstuderende.

PS: Også online gælder det, at "Eleverne lytter sjældent på samme tid".