Blog

Tutorerne er rollemodeller for nye studerende

Og var jeg skoleleder, så er tutorarbejdet noget, jeg ville sætte et stort kryds ved i kommende ansøgninger. Her får man en ansvarlig lærer, der kan organisere alt, ikke taber humøret, løser udfordringer med et smil – og som også kan holde en fest (og rydde op bagefter).

Publiceret Senest opdateret

Tutorer er rollemodeller i læreruddannelsen Mads, Naja, Reese, Celina, Maou, Siw, Camilla, Middelhede, Trine, Maria, Tobias, Josefine, Toft, Julie, Maj, Anne, Henriette og Christine har været dette års tutorkorps, da de ny lærerstuderende mødte ind til fire års studier på Læreruddannelsen i Aalborg. Sammen med studentervejlederne Rikke og Emma (og i godt kollegialt samarbejde med undervisere og studiekontor og ledelse) har de givet de 240 nye lærerstuderende en introduktion til studiets indhold og form. Gennemsnitsalderen på nye studerende er 23 år, så hovedparten har været i arbejde, på højskole, studeret andre fag eller har rejst ude i verden. Nu har de så valgt en professionsrettet uddannelse, og nu vil de i gang med arbejdet. Programmet for introdagene er derfor en passende blanding af faglighed, fællesskabsfremmende tiltag og en god portion fest og munterhed.

Lærerprofessionen står altid som en klar ledestjerne, og alle ”navnelege”, projektopgaver, præsentationsrunder og ”idrætsdage” har en relevans for de kommende folke-, efter – og friskolelærere: Engang bliver det deres tur til at få en ny syvendeklasse sammentømret, engang skal de selv stå med utallige temadage, engang skal de selv lære navnene på alle elever på fjerde årgang. Tutorerne har derfor tilrettelagt et program for de første tre dage, hvor alle nye studerende får et billede af, hvad uddannelsen indeholder af fag og forventninger. Tutorerne er fantastiske. De er selv studerende, men gennem arbejdet som tutor får de et helt særligt tillæg til uddannelsen. De lærer at agere over for uventede udfordringer, de lærer at stille sig op over for en fyldt festsal, de kan organisere og overskue en hel dags program, hvor alt jo altid skrider i tid og logistik. De kan også organisere en fest, de har blikket for, om nogle studerende er særligt udfordrede, de hanker op i de studerende, der har brug for det, og de løser problemer, de ikke engang selv vidste, man kunne have.

Det er vigtigt med rollemodeller, der kan vise nye studerende, hvordan man agerer i den nye kontekst. Her er Rikke, Emma, Mads, Naja, Reese, Celina, Maou, Siw, Camilla, Middelhede, Trine, Maria, Tobias, Josefine, Toft, Julie, Maj, Anne, Henriette og Christine klare og synlige. Ikke nok er de iklædt meget genkendelige røde t-shirts, de er også en gruppe, der viser, at den gode lærerstuderende ikke er en helt bestemt type. Her ekstroverte og sceneglade tutorer, her er fagligt fokuserede tutorer, og her er alle temperamenter. Fælles er dog den store ansvarlighed, hvormed de er gået til opgaven – igen i år. Læreruddannelsen i Aalborg har studiestart her midt i august. Vi er i gang.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Og nu vender tutorerne tilbage til deres egne hold på egne årgange. Men de holder fortsat kontakten til ”deres” første årgang, når praktikken står på årsplanen og når der bliver bøvl med gruppedannelse, studietid og valg af undervisningsfag. Tutorerne er rollemodeller hele året.

P.S. Og var jeg skoleleder, så er tutorarbejdet noget, jeg ville sætte et stort kryds ved i kommende ansøgninger. Her får man en ansvarlig lærer, der kan organisere alt, ikke taber humøret, løser udfordringer med et smil – og som også kan holde en fest (og rydde op bagefter).

P.S: Ordet tutor kommer fra latin og betyder egentlig tutor "beskytter, hjælper". Ordet kommer fra tueri, altså "beskytte, vogte", og det er en vejleder, der kan rådgive andre i forhold til nogle emner og områder, som tutoren har erfaring med.