Blog

Lad ingen stå og spilde tid….

”Vor verden er en tumleplads” giver folkeskolens formålsparagraf et sprog, der kan synges med skolens stemmer.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens formål, mål og indhold i ord og toner

”Vor verden er en tumleplads,

Der synes uden ende

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Med tusindvis af grunde til

At lære den at kende.”

Eva Chortsen har skrevet teksten og Sten Lerche melodien til ”Vor verden er en tumleplads”. Sangen blev skrevet i anledning af 200 års-jubilæet for folkeskolen i Danmark, og på Læreruddannelsen i Aalborg har vi siden 2014 budt de nye håbefulde lærerstuderende velkommen på uddannelsen med netop denne sang. Sten Lerche, komponist og (selvfølgelig) lærer gennem mange år, har introduceret sangen for den nye årgangs studerende. Det er en sang, der fortæller om folkeskolens (og dermed læreruddannelsens) formål og indhold.

Paragraffer er oftest formuleret i lange sætninger med et indhold, der synes hentet fra bibliotekets bagerste boghylder, langt væk fra skønlitteratur og lyrik.

 

Denne opmærksomhed på sammenhængen mellem viden om verden og viden om livet står klart i ”Vor verden er en tumleplads”:

”Så lær os ven- og fællesskab.

Sæt navn på alle lande.

Gå med os over sø og land

Og sejl på alle vande.

Og giv os ord at tale med

Og giv os ord at skrive,

Respekt og megen nænsomhed

For alt, som er i live.”

 

Også udsagnet om fællesskab og global forpligtelse finder man i ”Vor verden er en tumleplads”:

”Og vandre ind i ukendt land

Med øje for det hele,

Forstå den runde klode, som

Vi hver og en må dele.”

 

Alt dette er vigtigt i folkeskolen og dermed på læreruddannelsen. Eleverne skal have en uddannelse, der giver dem faglig kompetence, de skal lære at læse og skrive og regne, men folkeskolen skal også bidrage til, at kommende generationer lærer at begå sig i verden med respekt og ”megen nænsomhed” overfor andre.

 

”Og giv os tal at tælle med

Og lær os hvad der tæller,

Og være dem, man stoler på,

Som er der, når det gælder.”

Det er dobbeltheden i al uddannelse, at man skal ”lære at tælle”, men det er vigtigt at vide, hvad der tæller. Einstein sagde: ”Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles”; så trods de tællelige karakterer, så er det lærernes og skolens (og forældrenes) opgave at minde eleverne om, hvad det også tæller, at man ”er der, når det gælder.”

Det er ikke kun karaktererne, der tæller, det er også karakteren!

 

Sangen slutter med ret prosaisk med en påmindelse om, at der skal være et formål med alt som hverdagen i folkeskolen rummer. Ingen skal spilde tiden i skumple skammekroge:

”Lad ingen stå og spilde tid

I skumle skammekroge.

Der er en verden, stor og rig.

Luk op du store låge!”

”Vor verden er en tumleplads” giver folkeskolens formålsparagraf et sprog, der kan synges med skolens stemmer.

 

P.S. Og har man lige brug for at tjekke folkeskolens Formålsparagraf, så er den her:

 

Folkeskolens Formål er skrevet i indholdsrig prosa. Der står således:

 

”§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.