Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Blog

Formidling, faglighed, opfindsomhed og fællesskab

Det kan være ganske svært at videregive en specifik professionsdannelse. Så meget er usagt, så meget ligger i håndelaget. Når nye lærerstuderende begynder deres hverdag på Læreruddannelsen i Aalborg, så bliver de mødt af en række tutorer (mentorer, studerende på ældre årgange), der gør deres bedste for at give de nye studerende et billede af det væsentlige i uddannelsen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Formidling, faglighed, opfindsomhed og fællesskab

I den meget innovative, kreative og udfordrende (med andre ord: virkelig sære men gode) bog ”Revolutionær” beskriver Hans Otto Jørgensen den professionsdannelse, man må have som landmand: ”At jorden har en sjæl, hvilken bonitet den nu har. Den ene mark til forskel fra den anden, om det er på kilen, i noret eller ude i heden, i Vestermarken eller Søndenomme. Hvornår den er tjenlig, og de kan komme til at så, at den kan tilsås. Om den er kalktrængende, og hvornår den sidst fik.”

Det er en ”fornemmelse” for jorden, en professionsdannelse, der har afsæt i en viden om jordens kvalitet og vejrliget indflydelse, samtidig med at håndelaget og kompetencerne i driften af samme jord er til stede. Det er sådan, man bliver en god landmand. Det er sådan, man lærer et fag og en profession: man skal forvalte sin viden og sin erfaring i den praksis, man er en del af.

Litteratur, lærdom og læreruddannelse

Bodil Christensen. Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg, Professionshøjskolen UCN. Master i Børnelitteratur. Efterskolelærer gennem mange år. Litteraturlæser og underviser i dansk

Det kan være ganske svært at videregive en specifik professionsdannelse. Så meget er usagt, så meget ligger i håndelaget. Når nye lærerstuderende begynder deres hverdag på Læreruddannelsen i Aalborg, så bliver de mødt af en række tutorer (mentorer, studerende på ældre årgange), der gør deres bedste for at give de nye studerende et billede af det væsentlige i uddannelsen.

Netop nu er knap tre hundrede nye studerende klar til at begynde den fireårige uddannelse. De har haft tre dage med et introforløb, der (som alt andet) har været præget af Covid19-restriktioner, men også tre dage der har vist, at de nye studerende er virkelig klar til at tage de nye udfordringer op.

Mads, Thor, Rikke, Anne Christine, Anne, Michelle, Anna, Cecilie og de andre tutorer havde forberedt tre dage, der havde fokus på de helt generelle lærerkompetencer: faglighed, formidling, opfindsomhed og fællesskab.

Som underviser (og som en del af intro-gruppen) har jeg haft den store glæde at følge introforløbet på sidelinjen. Min opgave blev først og fremmest at stå på sidelinjen. En nem opgave.

Introforløbet på Læreruddannelsen i Aalborg er en faglig introduktion. Her introduceres tekster om klasseledelse, didaktik og relationskompetence. Her læses grundlæggende tekster, de studerende også vil møde senere i uddannelsen. Teksterne bliver læst og diskuteret på et absolut novice-niveau, men de studerende møder faget og teoretikerne bag fagene.

Formidlingsdelen bliver vægtet, når de studerende skal sætte ord på deres egen forståelse af lærerprofessionens kerneområder. Hvordan ser de sig selv som lærere? Hvordan ser de den gode lærer? Og hvordan formidler man sine synspunkter, så de bliver hørt? Det kom der mange gode bud på.

Opfindsomheden skal man ikke underkende. Enhver lærers hverdag er præget af utallige skøn, som lærer må man altid løse uventede udfordringer, foretage ændringer i planer, skifte perspektiv, motivere, glædes og græmmes med elever. Opfindsomhed og kreativitet er en væsentlig kompetence for en lærer. Der blev derfor også vist mange spændende måder og medier til formidling af de faglige tekster.

Fællesskabet er folkeskolens ramme, det er også lærerprofessionens ramme. Uden kolleger kan man ikke lykkes, uden hjælp fra ledelse, forældre og andre aktører i folkeskolen bliver alt svært. De nye studerende skal trænes i at dele deres viden med andre, og de skal helst gøre det med glæde. Ser man på lærer-facebookgrupper, så deles der gode ideer, analyser, læreplaner, kreative tilgange og alle andre elementer af lærerhverdagen. Den del blev også tilgodeset i introforløbet. Selv med afstand kan man være fælles om det meste.

Tre dages introforløb er alle andre år afsluttet med en gevaldig fest, thi det er også en kompetence en lærer må besidde: At kunne holde fest og at kunne bidrage til festen. I år blev det en mere stille og rolig udendørs hyggeeftermiddag, men forhåbentlig kan de tage revanche senere i løbet af uddannelsen.

Læreruddannelsen introduceres således til nye studerende med fokus på lærerkompetencerne. Her arbejdes fra første dag, men der arbejdes med godt humør. Når de nye studerende får så skarpt og fokuseret et indblik i professionen, så skyldes det at tutorerne i høj grad allerede har ”lærerrollen” indbygget. Det er ikke blot den hvide tutor-t-shirt, der signalerer, at de er tutorer. De har mentorrollen med sig i rygraden og rygsækken. Som rollemodeller viser de i praksis, hvad der er formålet med uddannelsen og professionen: En balance mellem dannelse og uddannelse.

Det er som Hans Otto Jørgensen beskriver det i ”Revolutionær”. Man må kende til hverdagen: ”Det er afgørende, om kornet er modent, og vi kan komme i gang med at høst. At få det alt sammen tilrettelagt, alt arbejde på gården, ude og inde, den daglige rutine, og hvad der hører årstiden til, at der er en rækkefølge, så vi ved, hvad vi skal, og hvornår vi er færdige og kan komme videre med det næste.”