Blog

Det er os, der skal give skolen mening

De radikale byder op til samtale om en ny grøn betænkning, der skal få skolen tilbage på sporet

Publiceret Senest opdateret

Vi skal have en ny grøn betænkning - inspireret af arbejdet med at udforme den blå - er grundtanken bag det arbejde, som De radikale har søsat med Marianne Jelved og Lotte Rod, som ankerkvinder. I går (19.08.) var vi en gruppe, der var inviteret til et møde, som på én gang var markering af arbejdet og overdragelse af stafetten til Lotte Rod fra Marianne Jelved, som stopper i Folketinget efter valget efter et langt liv i politik.

Lotte Rod bød velkommen, men gav hurtigt ordet videre til en håndfuld trumfer, der kunne understrege pointen i arbejdet med den grønne betænkning: skoleudvikling skal bæres af samtale mellem dem, der er involverede i skolens arbejde.

Kristoffer Kræn fra Berlingske understregede samtalens nødvendighed, idet en udvikling, der skal kunne holde, må bygge på, at alle kan se sig selv i den.

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse.

Gordon Ørskov Madsen fra Danmarks Lærerforening plæderede for at genskabe den pædagogiske debat med afsæt i folkeskolens formål, så det, vi skal gøre, udvikles indefra og ikke kommer som erklæringer udefra.

Marie Holt fra Danske Skoleelever tegnede et billede af, hvordan mange skoleelever i dag oplever en skoledag, og ønskede gode samtaler om, hvordan skoledagen kan blive motiverende og sjov.

Dorte Andreas fra Skolelederforeningen ønskede alles involvering i samtaler om en mangfoldig skole, hvor man ikke kunne måle alle ud fra samme målestok.

Caroline Holdflod fra De lærerstuderende ønskede den fælles samtale om pædagogik, der tog afsæt i vores rødder, og som hvilede i den faglighed, som giver læreren professionel dømmekraft.

Marianne Jelved afrundede kort med at betone lærernes enorme betydning, fastslå at fagene er substansen i skolen, og at forudsætningen for at skolen lykkes er den fælles forståelse af skolens dannelsesformål.

På bordene lå et lille skrift: Skole med mening. Udkast til Den grønne Betænkning. Dette må alle med interesse i skolen få fingre i via De radikales hjemmeside. Og hvorfor nu det? Jo, det blev tydeligt, at samtalen om skolen i morgen er nødvendig, og at den under alle omstændigheder vil finde sted, fordi det, der er sket i de seneste år, er nedbrydende for skolen, undervisningen, medarbejdernes anseelse og elevernes trivsel. Og jeg erindrer mig, at en tidligere statsminister Viggo Kampmann engang udtalte noget i retning af, at hvad enten folk engagerer sig eller ej, så vil der blive regeret.

Det er nu skoletankerne er i opbrud, så tiden er inde til at tænke og handle anderledes, med mindre vi i apati overlader udviklingen til dem, der har topstyret hidtil.

Jeg bemærkede et par ting under mødet: Der blev talt meget om de positive værdier, som skulle præge skolen. Men ikke én anvendte ordet 'tænke', og det skræmte mig, for er det ikke netop den formåen, der adskiller os fra andre dyr?

Det andet var et slogan, som stod på en plakat: Tænk nyt. Er der ikke meget, som tyder på, at det er på tiden også at tænke gammelt. Eller som Caroline Holdflod var inde på: være tro mod sine rødder?

En enkelt lille handling, som fandt sted ved mødet begyndelse, førte mine tanker på afveje: som det ses på fotografiet, stod alle oplægsholder med en grøn ballon, som de kastede fra sig. Og hvad skete: ballonerne faldt til jorden. De skal altså op at svæve; og derfor er det op til alle os, der vil skolen det godt, at investere erfaring, tænkning og visioner til udvikling af skolen, så et godt initiativ ikke falder til jorden.

Så lad os fluks starte med at samtale, samtale, samtale - lytte og tale!