Jens Raahauge

Blog

Ind i Intet

Janne Tellers roman Intet handler om en gruppe unges forsøg på at finde ud af, hvad det er, der betyder noget. Den handler altså om menneskers søgen og famlen. Den handler om mennesker. At den er omsat til skuespil, musical, opera og nu film betyder, at vi i skolen får åbnet for nye tilgange til at komme ind i Intets personer.

Publiceret Senest opdateret

Intet er beretningen om eleverne i en syvende klasse, der provokeres af, at en af deres kammerater, Pierre Anthon, har forladt klassen og sat sig i et blommetræ, fordi han fandt ud af, "at det ikke er værd at gøre noget når intet alligevel betød noget." Fra sin placering i træets krone udfordrer han de øvrige elever ved at kommentere alle deres gøremål og rutiner: "Der er intet der betyder noget." De bliver provokeret. De bliver bange. De beslutter sig for at bevise, at der findes noget af betydning: Hver især vil de investere én ting, der har betydning i bunken af betydning!

Det skal nævnes, at klassen er fra før det blev umoderne at forældre lod deres børn gå i skole sammen med børn med anden social og kulturel baggrund end deres egen. Derfor er der i klassen mange forskellige tilgange til det, der betyder noget: materialisme, kæledyr, religion, kærlighed, seksualitet, udseende og musiske kompetencer.

Den spilleregel, kammeraterne har besluttet sig for, består i, at den, der har investeret sit betydningsfulde, personlige bidrag, skal udvælge den næste bidrager. Og her indtræffer den eskalerende gruppedynamik, som vi også kender fra Goldings Fluernes herre, Orwells Kammerat Napoleon og desværre også fra det virkelige liv. Hvordan det udvikler sig, og hvordan det ender, vil jeg overlade til læserne/publikum selv at finde ud af.

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse.

Men som man forhåbentlig kan ane af den korte introduktion, er der mange temaer, man kan søge at dykke ned i, når man arbejder med Intet, således behandler Lene Bekhøj og John Rydahl i bogen Alt om Intet (RPF 2015), der rummer oplæg til dansk og kristendomsundervisning, følgende temaer: Er der noget, som betyder noget? Tabu og provokation. At ofre og at ofre sig. Bibelen som inspirationskilde. Overgangen fra barn til voksen. Tiden. Kærligheden som svar på livets mening. Valg og eksistens.

Da Nordkraft og Teater V tilbød Intet som teaterforestilling, udarbejdede de også et undervisningsmateriale til 7. kl. til 3.G, hvor i der indgår en række dramaturgiske øvelser og valg smat fine etiske dilemmaer og overvejelser. Materialet kan findes på https://www.teater-v.dk/forestilling/intet-3/.

Her bliver alle rollerne spillet af to skuespillere i en enkel scenografi bestående af kasser, der flyttes rundt. Men replikkerne kan genkendes fra bogen. Denne skæren ind til benet får nogle personlighedstræk til at fremstå tydeligere, mens andre fortoner sig en kende i konceptet. Men forestillingen var (og den bliver måske genoptaget) stærk i sig selv, og den føjede nye muligheder til fordybende læsning af romanen.

På samme måde kom både operaens og musicalens masseopbud på scenen og ikke mindst den valgte musik, der skulle ledsage og bære handlingen, til at give de enkelte personer yderligere nuancer.

Og nu filmen: Filmmageren Trine Piil har foretaget et par valg, som synes nødvendige, når man skal holde sammen på en fortælling med en hel skoleklasse som persongalleri og fortsat få en filmfortælling til at bevæge sig fremad mod den slutning, som også har fundet sit filmiske modsvar til bogens. Disse valg betyder, at ikke blot persontegningen, men hele historiens søgen efter svar på spørgsmålet om betydning får tilføjet en nuance.

Jeg har genlæst bogen efter at have set filmen - og den forekom mig at virke berigende.

Jeg ved, at der i forbindelse med lanceringen af filmen, vil blive præsenteret et undervisningsmateriale fra Filmcentralen. Det bliver udarbejdet af dansklærer og CFU-konsulent Jan Frydensbjerg.