Blog

Hvis der var krig i Norden

Desværre er Janne Tellers flugt-historie mere aktuel, end godt er. Og nu kan den ses på Kolding Egnsteater.

Publiceret Senest opdateret

Tilbage i 2002 forærede reklamebranchen "Læger uden grænser" en kampagne, der skulle skabe debat om den globale flygtningesituation. Der blev indrykket annoncer i de danske dagblade og magasiner, bragt reklamespot i radio og tv og så - for at få debatten bragt ind i skolerne - udskrevet en essaykonkurrence, som "Læger uden grænser" bad Dansklærerforeningen om at realisere.

Der blev udgivet et særnummer af folkeskolesektionens medlemsblad DANSK (nr. 1, 2002) med artikler, gengivelse af de trykte annoncer, en beskrivelse af essaygenren, og til inspiration blev der bragt tre essays af hhv. Jesper Wung-Sung, Marianne Jelved og Janne Teller.

Janne Tellers essay var atypisk, en fortælling i 2 person, om den tænkte situation, at Danmark blev angrebet af svenskerne, så der opstod en flygtningesituation her i landet. Og eneste sted de danske flygtninge kunne få ophold og finde beskyttelse var i Egypten, hvor sæder og skikke var så anderledes end her.

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse.

Dette litterære greb satte flygtningens påtvungne kulturmøde til debat, blot med et fortegn, vi er uvante med. Og Janne Tellers essay vakte så stor interesse, at det forekom oplagt at udgive det i bogform - eller rettere i pasform, fordi passet er det dokument, som er beviset på vores statsborgerskab. Og alle har ret til at høre til!

Den lille pasbog vakte så stor interesse, at den efterhånden er udgivet i et væld af lande og på de fleste kontinenter, idet Janne Teller ved hver udgivelse har redigeret i teksten, så den harmonerer med udgiverlandet. På samme måde har illustrator Helle Vibeke Jensen justeret de fine stempelagtige billeder i bogen.

Jeg har fra starten været dybt berørt af denne fortælling. Og da den blev opført som teater i en garage i Hamborg, fik jeg lejlighed til at se den sammen med nogle tyske ungdomsklasser. Også i denne form var den gribende.

Og hvorfor så skrive om en 25 år gammel bog?

Jo, for det første har den empatiske tilgang til flygtninge ikke været støt stigende i den forløbne tid. Tænk blot på den debat, der i disse dage varmer op til folketingsvalg. Så der er fortsat god grund til at arbejde med bogen i skolen.

Men for det andet er jeg netop blevet gjort opmærksom på, at Kolding Egnsteater har produceret en teaterversion af "Hvis der var krig i Norden". Den kan ses på Kolding Egnsteater fra den 8. - 30. november 2022.

Så hvis du er i nærheden af Kolding, og hvis der er ledige pladser, så grib chancen.