Blog

Noter fra Litterært Folkemøde. 6

Tony S. Andersens indlæg om at læse H.C. Andersen i et etisk perspektiv blev for mig weekendens oplevelse på folkemødet

Publiceret

Tony S. Andersen er gymnasielærer i Odense. Han har lidt arbejde ved siden af på H.C. Andersen Center i samme by. Han har modtaget Politikens undervisningspris. Og så har han skrevet bogen Den etiske Andersen, som var det tema, han skulle tale over på folkemødet.

Og det blev en præsentation, som levede op til alt det, som jeg havde håbet på at opleve i denne folkemødeweekend: fin læsning af de klassiske værker, en aktualisering der gør tekster engagerende for nutidens teenagere og voksne, og en formidling i top.

I bogen bliver en række Andersen-tekster sammenstillet med andre litterære og faglige værker for at få skabt grundlag for en etisk samtale. Men på folkemødet koncentrerede Tony S. Andersen sig om nogle få H.C. Andersen-tekster, hvoraf jeg vil nævne:

Jens Raahauge

Jens Raahauge er uddannet lærer, skolebibliotekar og skoleleder. Han har været skoleleder i Helsingør og Kokkedal, er tidligere mangeårig formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og tidligere formand for Dansklærerforeningens Hus, som blandt andet driver Dansklærerforeningens Forlag. Desuden formand for Sophia Tænketank for pædagogik og dannelse.

Svinedrengen, som vi traditionelt læser med forestillingen om, at prinsessen er den skyldige i alle ulykkerne, men hvor en etisk læsning sætter spørgsmål ved prinsens habitus. Han er en ung mand, der ikke tager en piges nej for et nej, men stalker hende med mange raffinerede tilbud.

Den grimme ælling læser vi som en historie med lykkelig slutning, hvor den kanøflede til sidst kommer til ære og værdighed. Men i et etisk perspektiv er slutningen måske mere problematisk: ællingen kommer i gruppe med ligesindede og slipper for at skulle acceptere de anderledes. (Akkurat som nogle børn skifter skole for at komme blandt nogle, de ligner).

Hyrdinden og skorstensfejeren blev introduceret som Tony S. Andersens favoriteventyr, fordi hyrdinden, da hun flygter med skorstensfejeren op gennem skorsten, ser ud på den store verden og udbryder: "Det er for meget [...] Det kan jeg ikke holde ud!" Og på den vis bliver hun det, Tony S. Andersen betegner som middelmådighedens heltinde; altså et modbillede til alle de teenagepiger, der føler, at de skal være succesfulde enere, og som som oftest har vanskeligt ved at leve op til de opblæste idealer. Med den læsning bliver Hyrdinden og skorstensfejeren alternativet til de unges narcissistiske selvplage.

Tony S. Andersens læsninger viser, at den ældre kvalitetslitteratur både rummer noget, der er karakteristisk for dens tid, men også har bud efter den nutidige læser.

Budskabet var overbevisende og levende formidlet. Det var hele folkemødeweekenden værd.